Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2011027 27.5.2011 Hasičské oblečenie FLORIAN, s.r.o 36 427 969  0.00  
Detail Objednávka vyšlá 865945 3.2.2023 Kancelárska stolička XLSK Nábytok s.r.o. 35883103   115.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1904006 9.4.2019 Uvedenie kotla do prevádzky - Hasiči 1. STT, s.r.o. 36834378  222.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 1904039 16.4.2019 Dobropis k fa. č. 1904006 1. STT, s.r.o. 36834378  -33.43 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865476 1.4.2019 Uvedenie kotla do prevádzky v objekte hasičskej zbrojnice 1.STT, s.r.o. 36834378  228.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 21151560 4.11.2015 Úhrada faktúry za zástavy 2U spol. s r.o. 17315786  95.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 32012 8.8.2012 Športovo umelecké vystúpenie na Dni mesta 3 AL BIKETRIAL CLUB POPRAD 42086124  120.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2432016 24.3.2016 Zmluva o dielo na dodanie služieb 37876333 O&D Project  2,200.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866266 6.5.2024 výherný pohár 3G, s.r.o. 46936238  22.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 297475 11.3.2020 Kovová nástenka - 2 ks A J Produkty a.s. 6268518  79.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866271 2.5.2024 Stoly, stoličky A J Produkty a.s. 6268518  2,289.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866200 28.2.2024 Nákup stromov A.B.I.E.S. s.r.o. 35828501  746.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865451 24.1.2019 Zimné pneumatiky A.P.AUTO, s.r.o. 44525508  800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190019 18.2.2019 Pneumatiky, disky, servisné práce A.P.AUTO, s.r.o. 44525508  737.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865541 2.8.2019 Oprava traktora A.P.AUTO, s.r.o. 44525508  598.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190097 14.8.2019 Oprava traktora A.P.AUTO, s.r.o. 44525508  598.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190120 1.10.2019 Spôsobená škoda na osob. vozidle A.P.AUTO, s.r.o. 44525508  125.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200210 13.2.2012 Faktúra za knihy ABC shop, s. r. o. 43800050  73.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1202215 13.2.2012 Faktúra za knihy ABC shop, s. r. o. 43800050  59.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1205814 3.5.2012 Knihy knižnica ABC shop, s. r. o. 43800050  49.76 EUR 
Nastavenia cookies