Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2011010 30.3.2011 Úprava interiéru Domu smútku Elegant Emília Sušková    
Detail Objednávka vyšlá 2011013 7.4.2011 Dopravné značky Dopravné značenie, s.r.o.   255.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011010 4.5.2011 Záves a dekorácia Dom smútku Elegant Emília Sušková   1,444.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011011 4.5.2011 Podsedaky Dom smútku Elegant Emília Sušková   1,332.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 45 7.6.2011 Nájom pozemku Peter Gontkovič   12.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 30.9.2011 Kúpno-predajná zmluva Vladimír Zavadský   1,110.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 30.9.2011 Nájomná zmluva Vladimír Zavadský   40.48 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 1 21.12.2011 Predaj časti pozemku Alfonz Dziak    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2012 2.1.2012 Nájomná zmluva Juraj Šugerek    
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2012 5.1.2012 kúpna zmluva Vlasta Patriková, Ján Patrik    
Detail Zmluva Mandátna 1979/2011/177 9.1.2012 Zmluva o nájme bytu Mgr. Jana Semanová   1,589.33 EUR 
Detail Zmluva Mandátna 2778/2011 9.1.2012 Zmluva o nájme bytu Renáta Nedoroščíková   850.08 EUR 
Detail Zmluva Mandátna 2457/2011 9.1.2012 Zmluva o nájme bytu Marta Bučorová   876.52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2012 12.1.2012 Nájomná zmluva Vladimír Zavadský    
Detail Zmluva Mandátna 2640/2011/177 16.1.2012 Zmluva o nájme bytu Marta Lizáková   1,430.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2012 17.1.2012 kúpna zmluva Vlastníci b.j. 376    
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Jozef Kaleta    
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Štefan Bachleda    
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Martin Andor    
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Ladislav Pompa    
Nastavenia cookies