Zmluva č. 2/KYCORA/2024

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

Typ: Nájomná
Číslo: 2/KYCORA/2024    
Predmet : Prenájom chaty kyčora 
Partner: Štefan Horváth
IČO:
Adresa: Tatranská 18, 065 03 Podolínec
Dátum zverejnenia: 17.6.2024 
Dátum uzavretia zmluvy: 14.6.2024 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 220.00 EUR 
  2kycora2024-horvath.pdf, Veľkosť: 147.81 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies