Zmluva č. 29052024

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 29052024    1
Predmet : Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. 15/2016/SL-OKR/005183-15 
Partner: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Dátum zverejnenia: 12.6.2024 
Dátum uzavretia zmluvy: 26.6.2024 
Dátum účinnosti: 13.6.2024 
Platnosť do:  
  dodatok-c-1-k-zmluve-o-vypozicke.pdf, Veľkosť: 1.16 MB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies