Zmluva č. 03/PFP/2024

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.

 


 

Typ: Dodávateľská
Číslo: 03/PFP/2024    
Predmet : Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálne služby. 
Partner: Humanitarian, n.o.
IČO: 45734461
Adresa: Jarabina 289, 065 41 Jarabina
Dátum zverejnenia: 13.2.2024 
Dátum uzavretia zmluvy: 1.2.2024 
Dátum účinnosti: 14.2.2024 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 1,200.00 EUR 
  03-2024-duracinsky-zmluva-o-poskytnuti-financneho-prispevku-a-prevadzku-poskytovanej-socialnej-sluzby.pdf, Veľkosť: 210.88 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies