Začiatky a história zboru podolínskych dobrovoľných hasičov

DHZ Podolínec

Podolínec stáročia pustošili požiare, napríklad v rokoch 1871/72 a 1885/87 mesto takmer úplne vyhorelo.

V roku 1871 bolo mesto podľa archívov zapálené starým mládencom, ľudia boli pri hasení bezmocní. Ďalšia pohroma prišla hneď na ďalší rok, keď oheň vznikol od pece, v ktorej po pečení chleba sušili ľan.

„Karol Morgenbeser chtiac predísť týmto nešťastiam od požiarov, snažil sa presadiť myšlienku, aby sa v meste založil hasičský spolok. Dňa 16. januára 1876 boli už vypracované stanovy a bolo zvolané ustanovujúce zhromaždenie. Stanovy boli prijaté a za členov sa prihlásilo 90 činných a 22 podporujúcich občanov,“ píše sa v archívnych dokumentoch DHZ.

Na zhromaždení bol za veliteľa zvolený Konrád Morgenbeser, jeho zástupcom bol Emil Fayks, tajomníkom Michal Chlebák, vtedajší mestský notár.

 

„Zastupiteľstvo mesta už 22. januára 1876 svojím uznesením vložilo do vena spolku 2 000 zlatých na zakúpenie potrebného vyzbroja a do budúcnosti bolo rozhodnuté, že príjmy z komunálneho syra v polovičnej sume museli byť odvádzané spolku. Ešte v mesiaci januári bol poverený veliteľ hasičského spolku zakúpením hasičskej striekačky značky Fridrich Selkuhofer, akú malo už dva roky mesto Kežmarok,“ uvádza sa ďalej.

V roku 1878 bol pre zbor zakúpený plný počet prílb, každý člen si mal zakúpiť uniformu. V roku 1881 bola prispôsobená striekačka na použite s hadicami a k tomu boli zakúpené gumové hadice v dĺžke 15 metrov.

Založená bol aj muzikantská činnosť, ktorú viedol miestny učiteľ Andrej Čuhran.

V roku 1894 bol za veliteľa zvolený Vilhelm Lipoczy, ten dal v roku 1907 návrh, aby v hasičskom spolku bola veliaca reč maďarská. Tou sa hovorilo až do roku 1934.

V roku 1937 pri veľkom požiari v Toporci zachránili podolínski hasiči kostol a školu.

Po druhej svetovej vojne sa stáva veliteľom hasičského zboru Michal Zamieška. V roku 1954 sa stáva veliteľom hasičského zboru Anton Tvrdý.

Hasičský zbor mnohokrát zasahoval nielen pri požiaroch, zúčastňoval sa aj záchranných akcii pri povodniach.

Mnohí z jeho členov získali za svoju obetavú prácu najvyššie vyznamenania či uznania.

 

Dobrovoľní hasiči (DHZ) z Podolínca (okres Stará Ľubovňa) patria k najaktívnejším v regióne. Ich činnosť pozostáva z hasenia požiarov lesov, trávnatých povrchov, rodinných domov či priemyselných objektov.

Zasahujú aj pri povodniach, ktoré často sužujú ich mesto. V ostatnom období sa vyznamenali pri nepretržitom likvidovaní požiaru vLevočských vrchoch z novembra 2015. Tento rok v januári pomáhali aj v Lomničke, keď pri požiari zhoreli tri maličké deti.

„Čoraz viac zasahujeme práve v susednej obci Lomnička, kde sú zásahy veľmi zložité, emotívne a neraz skončili smrťou nevinných detí,“ povedal Peter Szentivanyi, predseda.

DHZ Podolínec zastrešuje preventívnu, represívnu i časť výcviku hasičského športu, kde sa členovia hasičského družstva zdokonaľujú a osvojujú si nové poznatky. Časť prevencie pozostáva z pravidelných kontrol domácnosti, vykurovacieho telesa a kontrol dymovodov, ktoré sa následné vyhodnocujú a zaznamenávajú do výkazov.

Ďalšou častou je represia, ktorá úzko súvisí s požiarmi, živelnými pohromami, dopravnými nehodami a inými krízovými situáciami. Zásahovú činnosť tvorí 20 členov hasičskej jednotky, ktorí sú ochotní pomáhať ľuďom vo dne i v noci.

„Členovia hasičskej jednotky nášho mesta sa pravidelne zúčastňujú na školeniach ako predlekárska prvá pomoc, kurz nositeľov autonómnych dýchacích prístrojov, kurz prace vo výškach a nad voľnou hĺbkou, kurz práce s motorovou pílou, kurz viazačov bremien alebo kurz veliteľov,“ povedal P. Szentivanyi.

Hasičská jednotka je v štruktúrach dobrovoľných zborov zaradená takpovediac v kvalitatívne najvyššej kategórii A. Znamená to napríklad, že jej výjazd sa musí uskutočniť do desiatich minút od vyhlásenia poplachu. Od štátu zároveň dostáva ročnú dotáciu tritisíc eur, na náklady prispieva aj mesto sumou niekoľko tisíc eur.

Disponuje dvoma výjazdovými vozmi – Tatra 815CAS 32 s veľkokapacitnou cisternou určenou a Ivecom Daily CAS 15, ktoré je určené na prvotný zásah pri požiaroch, nehodách a technických výjazdoch.

DHZ Podolínec aktívne spolupracuje aj s hasičmi z Poľska Podegrodza a Wierchomly Vielkej.

ZDROJ: http://lubovna.korzar.sme.sk/c/8163951/zaciatky-ahistoria-zboru-podolinskych-dobrovolnych-hasicov.html#ixzz45stFPT4G

http://lubovna.korzar.sme.sk/c/8163951/, Publikované: 12.4.2016 | Zobrazené: 918
Nastavenia cookies