Významná udalosť v našom meste

Odovzdávanie hasičskej techniky - 12.12.2015
  12. december 2015 bude pre mesto Podolínec ďalším významným dňom, ktorý si budú ešte pamätať mnohí občania mesta, pretože v tento deň dostalo mesto Podolínec veľmi významnú pomoc od štátu.
  Podpredseda vlády a minister vnútra SR p. Róbert Kaliňák za účasti štátneho tajomníka ministerstva vnútra p. Saloňa, prezidenta HaZZ SR p.Nejedlého a generálneho sekretára DPO SR p. Horvátha po oficiálnom prijatí primátorom mesta Podolínec, Ing.Danielom Marhevkom odovzdal veliteľovi DHZ Podolínec p.Jozefovi Osvaldovi kľúče od dvoch hasičských vozidiel /nové IVECO DAILY a Tatra 813 po repase/, ktoré dostalo do daru mesto Podolínec od ministerstva vnútra SR.
Spolu so skôr prijatým protipovodňovým vozíkom sa tak výrazne obnovila a rozšírila požiarna technika pre našich hasičov, aby mohli ďalej aktívne pokračovať vo svojej činnosti.
   Po oficiálnom prijatí  primátor mesta Ing. Daniel Marhevka vo svojom príhovore poďakoval všetkým aktívnym hasičom DHZ v Podolínci za ich doterajšiu činnosť a taktiež prítomným zástupcom ministerstva vnútra za poskytnuté prostriedky.
   Potom sa p. Kaliňák prihovoril prítomným hasičom a občanom mesta. Vo svojom príhovore vyzdvihol  doterajšiu aktívnu činnosť dobrovoľných hasičov v Podolínci, poprial všetkým príjemné sviatky, vyslovil radosť nad tým, že v tento deň mohol navštíviť naše mesto na takomto slávnostnom odovzdávaní techniky a nie ako to bolo v predchádzajúcich návštevách v r. 2010, 2014, keď bolo mesto Podolínec v ohrození.
   Na záver podpredseda vlády a minister vnútra s primátorom mesta „pokrstili“ šampanským nové vozidlá, urobili spoločné fotografie s prítomnými hasičmi i niektorými občanmi.
   Slávnostného odovzdávania hasičskej techniky sa zúčastnili aj hasiči z Poľska, za čo im patrí taktiež naše poďakovanie, že pomohli vytvoriť dôstojnú atmosféru tohto stretnutia.

text: Ing. Ján Laufik
foto: Ing. Peter Valigurský, RNDr. Emil Valek, PhD.
Mestský úrad, Publikované: 16.12.2015 | Zobrazené: 1125
Nastavenia cookies