Október – mesiac úcty k starším

Úcta k starším 2012

    24.10.2012 sa v našom MsKS v popoludňajších hodinách konalo kultúrne podujatie, ktoré organizátori a účinkujúci pripravili s láskou ako darček pre seniorov. Popoludnie seniorom svojím vystúpením spríjemnili žiaci ZŠ s MŠ v Podolínci, žiaci ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera, deti z DeD sv. Klementa Hofbauera a žiaci ZUŠ Jána Melkoviča v Podolínci. Po kultúrnom programe nasledovala zábava a malé občerstvenie.
     Pri tejto príležitosti boli seniorom do užívania odovzdané rehabilitačné pomôcky zakúpené z finančných prostriedkov získaných z Nadácie SOCIA, ktorá organizovala verejnú zbierku LIENKA POMOCI.


text a foto:  Mgr. Andrea Liptáková


 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies