Mestský úrad - ZMENA PRACOVNÉHO REŽIMU

Mestský úrad oznamuje, že v dňoch 29. júna až 4. júla (vrátane) budú referáty daní a poplatkov, soc. práce, správy majetku, PaM, učtáreň a knižnica zatvorené z dôvodu čerpania dovoleniek.
Publikované: 28.6.2022 | Zobrazené: 206
Nastavenia cookies