Klzisko pri kultúrnom dome

Klzisko pri Kultúrnom dome je Vám plne k dispozícii. Prosíme všetkých, aby dodržiavali harmonogram a zároveň dbali na svoju ale aj bezpečnosť ostatných korčuliarov. Taktiež Vás prosíme, aby ste za sebou nenechávali odpadky.
Ďakujeme a príjemné korčuľovanie.  
 

ROZPIS VYUŽITIA ĽADOVEJ PLOCHY

Pondelok - Piatok Sobota - Nedeľa a sviatky
8:00 - 13:00 - školy 8:00 - 10:00 - korčuľovanie bez hokejky
13:00 - 18:00 - korčuľovanie bez hokejky 10:00 - 12:00 - hokej
18:00 - 20:00 - hokej 12:00 - 13:00 - korčuľovanie zametanie
20:00 - 21:00 - korčuľovanie zametanie 13:00 - 16:00 - korčuľovanie bez hokejky
  16:00 - 19:00 - hokej 
  19:00 - 20:00 - korčulovnie bez hokejky
  20:00 - 21:00 - korčuľovanie zametanie
Publikované: 17.1.2024 | Zobrazené: 233
Nastavenia cookies