Hlásenie porúch VSD

VSD uviedla do prevádzky novú webovú stránku, ktorá slúži na informovanie o výpadkoch a prerušeniach distribúcie elektriny, www.vypadokelektriny.sk . Na nej si viete skontrolovať, či už VSD o poruche vie, alebo či nejde o plánované prerušenie. Na tej istej stránke môže zákazník nahlásiť aj novú poruchu.

Publikované: 9.8.2021 | Aktualizácia: 9.8.2021 | Zobrazené: 336
Nastavenia cookies