Desať rokov Maslenice

Viete, čo je Maslenica? Možno niektorí áno, pretože v kultúrnom dome mesta Podolínec 25. februára sa konal už 10. ročník. Žiaci a pedagógovia SOŠ sv. Klementa Hofbauera ako usporiadatelia a žiaci základných a niektorých stredných škôl regiónu ako účinkujúci určite áno. Maslenicu sme pracovne nazvali Fašiangy po rusky - veselica spojená s hodovaním, zábava, rozlúčka so zimou, vítanie jari, deň pred 40 -dňovým pôstom.

Pred desiatimi rokmi pani učiteľka ruského jazyka Mgr. Vjačeslava Sabová mala skvelý nápad ako spojiť vyučujúcich ruského jazyka. Okrem toho, že učila ruský jazyk na SOŠ sv. Klementa Hofbauera, aktivizovala sa aj na metodickom poli a aby ruština sa stal živým a zaujímavým jazykom, semináre z ruského jazyka spestrovali kultúrne programy, ktoré si pripravili žiaci ruštinárov. A žiaci sa začali pretekať - kto krajšie, kto zaujímavejšie, kto pestrejšie... nuž rozhodli sme sa urobiť z toho prehliadku hovoreného slova, piesní a tancov najprv iba v ruskom jazyku, ale neskôr pribudli čísla aj v iných jazykoch či nárečiach. Aj v desiatom ročníku mala však stále prím ruština. Vybudovali sme z Maslenice skvelú tradíciu. Podujatie, ktoré svojou originalitou a atraktivitou ďaleko presahuje hranice regiónu.

Pripraviť Maslenicu nie je jednoduché - osloviť školy, pozvať účinkujúcich, zostaviť scenár, napiecť sladké dobroty, pripraviť spomienkové darčeky i pamätné listy... to všetko si vyžaduje prácu nad plán bežných pedagogických povinnosti, ale aj nemalých finančných prostriedkov a v tomto nám vždy pomôže mesto Podolínec. Chceme sa týmto poďakovať za podporu a dar pánovi primátorovi, že desiaty ročník Maslenice bol opäť skvelou a nezabudnuteľnou kultúrnou fašiangovou bodkou.

Súvisiace video

10 rokov Maslenice Prehrať Video
10 rokov Maslenice
Publikované: 3.4.2020 | Aktualizácia: 3.4.2020 | Zobrazené: 977
Nastavenia cookies