Dar od DHZ

Dňa 7. mája 2023 sa konali v našom meste oslavy pri príležitosti    svätého Floriána – patróna hasičov a záchranárov. Slávnosť sa začala slávnostnou svätou omšou. Na oslavy sme prijali pozvanie (členky výboru Miestneho spolku Slovenského červeného kríža) od veliteľa zásahového družstva DHZ v Podolínci Petra Szentivanyho. Veľkým prekvapením pre nás bolo, že sme dostali stan s nápisom Slovenský Červený kríž a resuscitačnú figurínu „Annu“. V mene Miestneho spolku SČK v Podolínci sa chcem poďakovať sponzorom p. primátorovi Mgr. Michalovi Marhefkovi, Dobrovoľnému hasičskému zboru pod vedením Petra Szentivanyho a miestnym podnikateľom  Mariánovi Baltazarovičovi (BALSTAV), Milanovi Sterančákovi (ADEMSTAV). Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, ktorá bude slúžiť na pomoc občanov nášho mesta.


Iveta Hojstričová
predsedníčka MS SČK

202305251805260.received-160742680289642
Publikované: 25.5.2023 | Zobrazené: 409
Nastavenia cookies