Celoslovenská súťaž mladých hasičov v brannom preteku

Celoslovenská súťaž mladých hasičov v brannom preteku 2015

Dnes v nedeľu dňa 18.10.2015 sa mladí hasiči z Podolínca zúčastnili ďalších dvoch súťaži, jednej ráno a druhej poobede. Súťaže sa konali v Krompachoch, organizoval ich Košický samosprávny kraj. Ranná súťaž mladých hasičov pozostávala zo 4 disciplín a to: 1. požiarny útok s vodou, 2. štafeta hasičských dvojíc, 3. štafeta 5 x 30 m, 4. uzlová štafeta. V tejto rannej súťaži plnilo úlohy 14 tímov mladých hasičov. Naši získali 3. miesto. 

Druhá súťaž pod názvom "Celoslovenská súťaž mladých hasičov v brannom preteku" prebiehala po ukončení prvej. Súťaž pozostávala z troch disciplín a to: 1. prvá pomoc (ošetrenie raneného), 2. horolezecká lanovka, 3. likvidácia požiaru (uhasenie ohňa). Súťaže sa zúčastnilo 14 tímov mladých hasičov. Naši sa umiestnili na krásnom 3. mieste. 
 
Za jeden deň mladí hasiči získali 2 poháre.
Mladí hasiči "Veľké ďakujem".
 
Text a foto: Mgr. Yveta Stehlíková, Vladimír Barna.
Dobrovoľný hasičský zbor Podolínec - Mgr. Yveta Stehlíková, Publikované: 18.10.2015 | Zobrazené: 1131
Nastavenia cookies