3. ročník pohárovej súťaže Mladých hasičov (13.9.2014) - smernica

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR   

Podolínec, ZŠ s MŠ v Podolínci

Mesto Podolínec

SMERNICA

k zabezpečeniu 3.  ročníka pohárovej súťaže  Mladých hasičov. 

 

 
Dátum a miesto súťaže: 13.9.2014 (sobota) na školskom ihrisku, pred budovou Základnej školy s Materskou školou v Podolínci.
 
Kategória: dve /chlapci, dievčatá/ - žiaci od 8 do 15 rokov /vek k 01. 01. 2014/ zmiešané družstvo súťaží v kategórii chlapcov.
 
Prihlášky: každý DHZ, prípadne ZŠ môže prihlásiť do súťaže viac kolektívov, prihlášky zasielajte na adresu:  Mgr. Yveta Stehlíková, 0948 500 516  
alebo na e-mail: etka13@gmail.com

Prihlášky zaslať do: 12.09.2014
 
Štartovné: za každý 5 členný kolektív je štartovné 4 €.  Štartovné čísla sa vylosujú pri nástupe družstiev.
 
Občerstvenie: v priebehu súťaže v školskej jedálni, .............. strava ( 1€ ).
 
Zdravotná služba: v spolupráci s ambulanciou MUDr. Hencela.
 
Vstupná kontrola: pri vstupnej kontrole je potrebné predložiť preukaz KMH, prípadne iný doklad totožnosti s fotografiou spolu s preukazom poistenca, zároveň aj súpisku družstva.
 
MTZ: zabezpečí usporiadateľ súťaže.
 
Plnenie disciplín: súťažiaci budú plniť tieto disciplíny.
 
Štafeta 5x30 m: dráhy sú umiestnené do oválu. Náradie je uložené v strede dráh. Na prvom úseku súťažiaci spojí 2 hadice C, na druhom úseku pripojí karabínku ventilového lanka na oko spätnej klapky sacieho koša, na treťom úseku pripojí súťažiaci hadicu B k rozdeľovaču, na štvrtom úseku súťažiaci prenesie hasiaci prístroj na podložku 60 x 60 cm, kde ho postaví ,na piatom úseku súťažiaci spojí 2 hadice C, pripojí ich na rozdeľovač a s napojenou prúdnicou - štafetou prebehne cieľom. Náradie na všetkých úsekoch sa nesmie navzájom dotýkať. Pod rozdeľovač nemôže byť umiestnená žiadna ďalšia podložka. Hodnotenie štafetového behu bude v súlade s pravidlami hry Plameň a týchto smerníc. Za každý nevykonaný, alebo nesprávne vykonaný úkon je 5 trestných sekúnd.
 
Útok CTIF: plnia sa úkony veliteľa, č. 6, 7, 8, 9. Prilby nie sú povinné. Plnenie disciplíny podľa pravidiel v zmysle hry Plameň uverejnených v Požiarniku 1/2010 a týchto smerníc (hadice 15 m s nosičmi). Na treťom úseku bude prekážka /tunel/. Funkčnosť uzlov sa hodnotí podľa metodiky pre jesennú časť hry Plameň z 01. 05. 2008.
 
Určenie poradia: Podľa súčtu dosiahnutých časov v disciplínach a odpočítaní výhodových bodov, ktoré sa odpočítajú raz z výsledného súčtu. V prípade rovnosti časov rozhoduje čas požiarneho útoku CTIF.
 
Riaditeľ súťaže: Mgr. Yveta Stehlíková  /tel. č. 0949 500 516/.

Ocenenie: Najlepšie tri hasičské družstvá v každej kategórii budú odmenené pohárom a medailami.
 
PROTESTY: v zmysle pravidiel hry Plameň s pripojením finančného vkladu vo výške 3 €. 

 

Časový rozpis: od 8.30 hod.- 9.00 hod. - prezentácia,
                             o 09.00 hod.- nástup družstiev.

 

Tabuľka výhodových bodov:

Súčet veku :        Výhodové body:         
 
40 – 44                 - 14 bodov
45 – 49                 - 12 bodov
50 – 54                 - 10 bodov
55 – 59                 - 8 bodov
60 – 64                 - 6 bodov
65 – 69                 - 4 body
70 – 74                 - 2 body
       75                 - 0 bodov
 

Vek súťažiacich v roku 2014:
 
1998 – 15
1999 – 14
2000 – 13
2001 – 12
2002 – 11
2003 – 10
2004 – 9
2005 – 8
 
SRDEČNE VÁS NA TÚTO SÚŤAŽ POZÝVAME A TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ !!!
 
 Mgr. Yveta Stehlíková
    riaditeľka súťaže
 

 

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies