O Podolínci

Zaujímavosti z roku 2015 v Mestskom športovom klube v Podolínci

Mestský športový klub Podolínec - logo

Pod združením MŠK funguje v Podolínci od vzniku futbalového združenia futbalový klub, stolnotenisový klub a tento rok bol prijatý športový klub mažoretiek.
Ako už bolo spomenuté, v tomto roku mesto reprezentovali okrem chlapcov a mužov, aj dievčatá z mažoretkového športu. Dlhodobejšie ambície pani Kataríny Kulomberovej, sa nám v tomto roku podarilo spoločne naplniť. S mažoretkami začínalo 22 dievčat, dnes ich je 34, ktoré zodpovedne trénujú. Ako amatérsky tím uspeli na viacerých súťažiach. Vystupovali na viacerých podujatiach ako pozvaní  hostia programu. V ďalšom období bude našou spoločnou snahou, aby sme mažoretky zaregistrovali do súťaže.
Stolní tenisti reprezentujú Podolínec v VI. lige, kde podávajú kvalitné výkony a držia sa na špici súťaže.
Rok 2015 bol  bohatý na zaujímavosti aj vo futbalovom oddiele.
Začiatok roka bol mimoriadne úspešný. S potešením sme prijali pozvánku od nášho partnera v Poľsku,  z Rytra, na halový turnaj žiakov v kategórii U15. Chlapci po vynikajúcom tímovom výkone obsadili v konkurencii treťoligových a druholigových poľských mužstiev, druhé miesto. Aj tento úspech ukázal, že v Podolínci vyrastajú talentovaní futbalisti. Po zvažovaní, sme sa rozhodli, že sa dáme na náročnú prácu a otvorili sme futbalovú akadémiu mládeže pod vedením Jozefa Krotáka. Čakal nás náročný lobing, vďaka ktorému bolo vyhovené našej žiadosti a VSFZ prijal našich chlapcov do II. ligy v kategórií U15 a U13. Ďalej sme vytvorili kategóriu U10, ktorá zatiaľ nemá v regióne  „konkurenciu“ a je lídrom vo svojej skupine v Podtatranskej aj Ľubovnianskej súťaži. Pre najmenšiu kategóriu šikovných „drobcov“  U8, pre ktorú ešte nie je súťaž, sme pripravili koncoročný Mikulášsky turnaj. Tento turnaj bol pekným futbalovým zážitkom nielen pre hráčov, ale aj pre všetkých divákov.
Výborne mesto reprezentujú aj chlapci v najstaršej mládežníckej kategórii U19. Chlapci sú na druhom mieste v IV. lige, v jarnej časti sú odhodlaní zabojovať o titul v tejto súťaži. Chlapci z dorastu už aktívne kvalitnými výkonmi zarezávajú v  tíme mužov medzi tradičnými oporami družstva.  V tomto vidíme veľký prínos a snáď v krátkom čase aj víťazstvo v okresnej súťaži.
V roku 2015 sme si pripomenuli aj mimoriadnu udalosť, 90. výročie od vzniku futbalového klubu v Podolínci. Toto výročie sa oslavovalo bohatým programom, na ktorý prijalo pozvánku viacero podolínskych futbalových legiend. Verím, že aj prácou s mládežou, dokážeme futbal v Podolínci bez problémov dotiahnuť až do 100. výročia, aj s výsledkami aké fanúšikovia očakávajú.
Na prelome rokov chcem poďakovať všetkým kolegom z MŠK, mažoretkám i všetkým hráčom za reprezentáciu mesta.
Milí čitatelia, budeme radi, ak akýmkoľvek spôsobom podporíte rozvoj športu v meste v roku 2016. MŠK Podolínec je zaregistrovaným subjektom na príjem 2 % daní, ktoré môžete venovať našej mládeži.
Tlačivo a pokyny si môžete stiahnuť z internetovej stránky mesta www.podolinec.eu.

Veľa športových zážitkov v novom roku Vám želá celý tím MŠK Podolínec.

Autor: Ing. Ján Smandra
Zdroj: Podolínsky spravodaj

K stiahnutiu