Vzácne dokumenty

Lisitna Václava II. z roku 1292

Listina Václava II. z roku 1292, ktorou udelil Podolíncu mestské výsady.

Dokument Waclava II. z 1292 roku, w którym udziela przywileje miejskie.

Charter Wenceslas II. Act 1292, which gave Podolínec town privileges.

Charta Wenzel II. Act 1292, die Podolínec Stadtrechte gab.

         Henrich požiadal nového krakovského vojvodu, českého kráľa Václava II. o obnovenie a rozšírenie svojich výsad a výsad mesta. Václav mu vyhovel a 6.11.1292 vydal listinu, ktorou Henrichovi potvrdil dedičné richtárstvo a mestu výsady podľa magdeburského práva, aké užíval Krakov. Mesto, ako vôbec prvé u nás, dostalo rozsiahle právo skladu, míľové právo, právo opevniť sa hradbami, pri stavbe ktorých boli povinní pomáhať aj obyvatelia Hniezdneho a Starej Ľubovne a mešťania mali právo poľovačky a rybolovu.


 

Listina ktorou 7.apríla 1412 kráľ Žigmund Luxemburský povyšuje Podolínec medzi slobodné kráľovské mestá

Listina ktorou dňa 7. apríla 1412 Žigmund Luxemburský, uhorský kráľ, povyšuje Podolínec medzi slobodné kráľovské mestá a oslobodzuje mešťanov od platenia zvláštnych daní a časti cla. Podolínec bol v pätnástom storočí v prvej desiatke Slovenských miest s privilégiami slobodného kráľovského mesta.

 

Slobodné kráľovské mestá mali tieto právomoci, ktoré mohli byť udelené len kráľom:

- slobodná voľba richtára, mestského zastupiteľstva, orgánov mesta a kňaza,
- zákonodarná moc na pôde mesta (vrátane hrdelného trestu),
- právo na oslobodenie od platenia mýta, robotovania, platenia tridsiatku (či už lokálne alebo v celom Uhorsku),
- slobodné odkazovanie majetku potomkom zo strany jednotlivých mešťanov, 
- u väčších miest právo skladu,
- právo trhu,
- zemepanské právo,
- určovanie mier a váh platných v meste a ich kontrola,
- voľné hospodárske záležitosti,
- mohli budovať ochranné hradné múry - hradby.


 

Pamiatková rezervácia v meste Podolínec - historická mapa

Historická katastrálna mapa z roku 1869

K stiahnutiu

Publikované: 16.2.2011 | Aktualizácia: 28.12.2023
Nastavenia cookies