Mestský úrad

Terénna sociálna práca

Adresa

Mesto Podolínec TSP

Mariánske námestie 3/3

06503 Podolínec

 

  Kontakt:

email: tsp.podolinec@gmail.com

tel.: 0914 333 385