Stavebný odpad

• Vývoz drobných stavebných odpadov

   • na základe telefonickej objednávky obce,

   • prepravuje sa spravidla vo veľkoobjemových kontajneroch.