Šport

Fotografie a oficiálne výsledky z IV. Vyšehradského maratónu
23.6.2009

Fotografie a oficiálne výsledky z IV. Vyšehradského maratónu

Vo fotogalérií a v prílohe sú pridané fotografie a oficiálne výsledky z IV. Vyšehradského maratónu.


Neoficiálne výsledky Vyšehradského maratónu
21.6.2009

Neoficiálne výsledky Vyšehradského maratónu

V prílohe prinášame neoficiálne výsledky štrvtého ročníka Vyšehradského maratónu.


Svetový beh harmónie
9.6.2009

Svetový beh harmónie

Dňa 8.6.2009 prebehla našim mestom štafeta svetového behu harmónie. Štafetový kolík z hranice okresu Kežmarok po MsÚ priniesol náš dlhoročný bežec p. Ladislav Fiamčík. Pred MsÚ po privítaní zástupcom mesta a krátkom kultúrnom programe, ktorý pripravili žiaci ZŠ a MŠ Podolínec účastníci behu vysvetlili prítomným cieľ tohto štafetového behu, a to rozvoj harmónie všetkých ľudí na celom svete. Po tom štafetový kolík prevzal ďalší bežec z Podolínca p. Ladislav Šimko, ktorý ho dopravil až do Starej Ľubovne.


Turnaj – POHÁR PRIMÁTORA MESTA PODOLÍNEC
15.5.2009

Turnaj – POHÁR PRIMÁTORA MESTA PODOLÍNEC

Turnaj začínal o 10.00 dňa 8. mája 2009, ktorý otváral primátor Mesta Podolínec.
Zúčastnených bolo 8 mužstiev s názvami:
1. Mesto, 2. DAT s. r. o., 3. Funny, 4. Kohutisti, 5. Colo-colo, 6. Albínka, 7. Lesníci, 8. Dorast.


Vianočný športový turnaj
14.1.2009

Vianočný športový turnaj

Dňa 27.12.2008 sa v telocvični ZŠ s MŠ uskutočnil vianočný športový turnaj v bedmintone a stolnom tenise organizovaný komisiou kultúry a športu.

Stolnotenisového turnaja sa zúčastnilo 20 súťažiacich.
Víťazmi sa stali:
1.Albin Fisher
2.Roman Faja
3.Juraj Tomeček

Bedmintonového turnaja sa zúčastnilo 10 súťažiacich
Víťazmi sa stali:
1.Ján Oravec
2.Ján Hanečák
3.Jaroslav Seman

Víťazom srdečne gratulujeme.

RNDr. Emil Válek


Výsledková listina z Vyšehradského maratónu III.
23.6.2008

Výsledková listina z Vyšehradského maratónu III.

V prílohe Vám prinášame výsledkovú listinu z Vyšehradského maratónu III., ktorý sa konal dňa 22.6.2008.
Na 1. mieste sa umiestnil CZYŹ GRZEGORZ - maratónec z Poľska so štartovným číslom 5 z teamu POLAND Automatika – Ta. Na 2. mieste BRZESKI TOMASZ – maratónec z Poľska so štartovným číslom 3 z teamu POLAND KW NOWY SACZ RYTRO. Na 3. mieste MOŹDZIERZ PAWEL maratónec z Poľska so štartovným číslom 6 z teamu POLAND Automatika – Ta. A na 4. mieste LIPOVSKÝ VLADISLAV – maratónec zo Slovenska so štartovným číslom 47 z teamu SLOVAKIA MBO OPARM Stráž. Ostatné výsledky a umiestnenia sú v tabuľke priloženého dokumentu.


Fotografie z Vyšehradského maratónu III.
23.6.2008

Fotografie z Vyšehradského maratónu III.

Vo fotogalérii a v prílohe sú pridané fotografie z celej etapy Vyšehradského maratónu III.
autor fotografií: p. Borzecký Milan


23.6.2008

Všetkým zainteresovaným na III.Vyšehradskom Maratóne !

Dovoľte, aby som sa aj takouto formou poďakoval všetkým účastníkom práve skončeného III.Vyšehradského maratónu Podolínec - Rytro.
Svoje poďakovanie a obdiv by som chcel v prvom rade vysloviť všetkým pretekárom, ktorí sa zúčastnili tohto náročného podujatia, ktoré pravdepodobne svojim profilom trate nemá v strednej Európe konkurenciu. Zároveň by som chcel zablahoželať víťazom a všetkých
zároveň pozvať na ďalší ročník v r.2009.
Moje poďakovanie patrí ďalej aj všetkým sponzorom, mediálnym a reklamným partnerom za ich príspevky či už finančné, materiálne alebo ktoré poskytli v akejkoľvek podobe, bez ktorých by sa takéto veľké podujatie len ťažko mohlo uskutočniť.
Taktiež sa chcem poďakovať ostatným zúčastneným na tomto podujatí a to Policajnému zboru SR za zabezpečenie hladkého priebehu pretekov za plnej premávky na štátnych cestách, zdravotníckym pracovníkom, ktorí zabezpečili podujatie po zdravotnej stránke, jednotlivým obciam a ich obyvateľom cez ktoré viedla trasa maratónu za zabezpečenie občerstvovacích staníc a vytvorenie dobrej atmosféry okolo trate resp. obci Vyšné Ružbachy, kde sa pretekári schádzali a boli ubytovaní. Zástupcom mesta Stará Ľubovňa ďakujem za to, že sa okresné mesto zapojilo do spoluorganizovania maratónu.
Ďalej ďakujem prednostovi Obvodného úradu v Starej Ľubovni, ktorý prakticky prevzal záštitu nad maratónom a za to, že neexistoval problém, ktorý sa nedal vyriešiť.
V neposlednom rade vyslovujem poďakovanie všetkým organizátorom tohto podujatia, ktorí svojou činnosťou zabezpečili hladký priebeh podujatia a aj ostatným, ktorých som tu nechtiac nespomenul a akýmkoľvek spôsobom sa podieľali na tomto podujatí.
V závere by som chcel vysloviť želanie, aby sme sa o rok takto stretli v ešte väčšom počte na IV.Vyšehradskom maratóne Podolínec-Rytro, na ktorý Vás všetkých týmto pozývam a taktiež pozývam na webovú stránku mesta Podolínec /www.podolinec.eu/, kde nájdete ďalšie informácie o skončenom maratóne a meste Podolínec.

Ing.Daniel Marhevka,
primátor mesta Podolínec
V Podolínci : 22.6.2008.


KST pozýva do svojich radov nových členov
31.1.2008

KST pozýva do svojich radov nových členov

Klub slovenských turistov pri mestskej telovýchovnej jednote pozýva do svojich radov nových členov. Záujemcovia o pešiu a lyžiarsku turistiku sa môžu prihlásiť u Ladislava Fiamčíka na tel. č. : 0903 648 983.


Podolínčan Ján Schurdák na peknom treťom mieste
25.7.2007

Podolínčan Ján Schurdák na peknom treťom mieste

Dňa 14.7.2007 usporiadal Slovensky rybársky zväz - Rada Majstrovstva Slovenska juniorov v love rýb udicou na umelú mušku do 18 rokov na rieke Rajčianka v Žiline. Medzi 18-timi prihlásenými bol aj člen SRZ Stará Ľubovňa a náš občan Schurdák Ján.

Nastavenia cookies