Šport

ŠPORTOVÝ DEŇ  2011
9.6.2011

ŠPORTOVÝ DEŇ 2011

Dňa 3. júna 2011 sa v areály MsKS konal športový deň. Jednou z akcií, ktoré sa konali počas letných športových dní bola aj ZUMBA. Mesto Podolínec pripravilo pre našich najmenších divákov a občanov vystúpenie kúzelníka zo Spišskej Novej Vsi. V telocvični ZŠ s MŠ Podolínec sa konal volejbalový turnaj o pohár primátorky mesta. Veľké poďakovanie patrí predovšetkým sponzorom a ľuďom, ktorí pomáhali pri realizácii tejto akcii.


Turnaj o pohár primátorky mesta v malom futbale
17.5.2011

Turnaj o pohár primátorky mesta v malom futbale

V piatok 6. mája popoludní sa pri príležitosti májových osláv, už tradične, konal v areáli Mestského kultúrneho strediska v Podolínci minifutbalový turnaj o pohár primátorky mesta Podolínec. Za slnečného počasia si medzi sebou zmerali sily štyri mužstvá.


Podolínec žije HOKEJOM
2.5.2011

Podolínec žije HOKEJOM

Podolínskí fanúšikovia hokeja sledovali zápas Slovenska s Nemeckom na veľkoplošnej projekcii, ktorá bola premietaná na stenu budovy požiarnej zbrojnice pri mestskom úrade. Podolínčania sa zúčastnili spoločného sledovania majstrovského zápasu v hojnom počte. Slovenskú trikolóru mali na tričkách, šáloch, čiapkach aj tvárach. Pre zlepšenie nálady nechýbalo dobré čapované pivečko, ktoré si mohli vychutnať priamo na mieste kde sa zápas sledoval.


FLORBALOVÝ  TURNAJ    2011
6.4.2011

FLORBALOVÝ TURNAJ 2011

2. apríl patril v Podolínci všetkým nadšencom florbalu. Mesto Podolínec pre nich zorganizovalo v telocvični ZŠ už po druhýkrát turnaj o pohár primátorky mesta.
Do turnaja sa prihlásilo dvanásť družstiev, z toho desať bolo z Podolínca, jedno z N. Ružbách a jedno až z Popradu.
Diváci mohli zhliadnuť veľmi napínavé súboje od prvého až po finálový zápas.


Vianočný športový turnaj v bedmintone a stolnom tenise
10.1.2011

Vianočný športový turnaj v bedmintone a stolnom tenise

Dňa 28.12.2010 sa v telocvični ZŠ s MŠ, ako každoročne, uskutočnil Vianočný športový turnaj o pohár primátora mesta Podolínec. Súťažilo sa v bedmintone a stolnom tenise. Turnaj bol organizovaný komisiou kultúry, športu, mládeže a vzdelávania pri meste Podolínec.


Hokejbalový  turnaj
18.11.2010

Hokejbalový turnaj

Dňa 30.10. 2010 sa konal, už tradičný, 12.ročník hokejbalového turnaja o pohár primátora mesta Podolínec.
Tento ročník bol poznačený povodňou, ktorá nás zasiahla v júni. Aj naše novopostavené hokejbalové ihrisko bolo veľmi zničené, čoho dôkazom sú priložené fotografie.
Napriek týmto okolnostiam sa nám podarilo dať ihrisko do skoro pôvodného stavu, i keď ešte treba doladiť pár detailov.
Najväčšiu zásluhu na tejto obnove majú chlapci- hokejbalisti, ktorí s pomocou mesta /dodalo OSB dosky/, firmy „PILEX“ /dodali drevo/, pána Ondreja Gricha /sprevádzkoval osvetlenie/ spravili za krátky čas doslova nemožné.


Hokejbalové turnaje
18.10.2010

Hokejbalové turnaje

Centrum voľného času pátra Augustína Krajčíka v Podolínci zorganizovalo v spolupráci s Nadáciou všeobecnej úverovej banky dva hokejbalové turnaje. Prvý turnaj sa konal 24. septembra 2010 a bol určený pre deti do 15 rokov. Zúčastnilo sa ho 6 družstiev - CVČ Podolínec „A“, Bieli Anjeli CVČ Podolínec “B“, Ľubica, Stará Ľubovňa, Spišská Belá, Spišská Stará Ves.
Druhý turnaj sa konal 2. októbra 2010 a bol určený pre dorastencov nad 15 rokov. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá– CVČ Podolínec „A“, Bieli Anjeli CVČ „B“, Slovenská Ves, Košice.


Futbalový turnaj o pohár primátora mesta
12.5.2010

Futbalový turnaj o pohár primátora mesta

Dňa 7.5.2010 sa v našom meste uskutočnil futbalový turnaj o pohár primátora mesta, ktorého usporiadateľom bolo Mesto Podolínec. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa turnaja zúčastnilo šesť futbalových družstiev. Pre divákov aj športovcov bol navarený výborný guláš. Ceny víťazom slávnostne odovzdal primátor mesta Ing. Daniel Marhevka.


Florbalový turnaj o pohár primátora mesta
22.3.2010

Florbalový turnaj o pohár primátora mesta

Dňa 2O. marca 2010 komisia kultúry a športu, mládeže a vzdelávania pri meste Podolínec usporiadala 1. ročník florbalového turnaja o pohár primátora mesta. Na úplne novej podlahe v telocvični základnej školy si medzi sebou zmeralo sily 10 družstiev. Diváci mali možnosť vidieť napínavé súboje v oboch základných skupinách a samozrejme aj vo finálovej skupine. Cieľom usporiadania tohto turnaja bolo spropagovať tento netradičný šport, čo sa na 100% aj podarilo.


VIANOČNÝ   ŠPORTOVÝ  DEŇ  V  PODOLÍNCI
27.12.2009

VIANOČNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ V PODOLÍNCI

Koniec roka bol v Podolínci aj obdobím športovej zábavy mladých i skôr narodených. Pod taktovkou komisie kultúry a športu, mládeže a vzdelávania pri meste Podolínec sa v nedeľu 27. 12. 2009 v priestoroch Základnej školy v Podolínci uskutočnil tradičný “Vianočný športový deň“. Súťažilo sa o poháre primátora mesta v stolnom tenise a bedmintone bez rozdielu vekovej kategórie. Komisia sa chce poďakovať kuchárkam miestnej ZŠ za chutnú kapustnicu, riaditeľovi školy p. Semanovi za poskytnutie priestorov ZŠ, mestu Podolínec a firme Polyform za trofeje a vecné ceny.


11. ročník hokejbalového turnaja o pohár primátora mesta Podolínec
29.10.2009

11. ročník hokejbalového turnaja o pohár primátora mesta Podolínec

Turnaj začínal o 8.00 hod. dňa 24. októbra 2009, ktorý otváral primátor Mesta Podolínec Ing. Daniel Marhevka a poslanec VÚC Ing. Jozef Kandráč. Prítomní boli aj sponzori ihriska ako aj sponzori podujatia, ktorým bolo adresované veľké poďakovanie za podolínsku mládež zo strany primátora mesta. Zúčastnených bolo 12 mužstiev a všetky tieto mužstvá boli rozdelene do dvoch skupín, ktoré vznikli losovaním kapitánov každého mužstva. Počasie nám zo začiatku neprialo, avšak súťažiacim mužstvám, ako aj divákom turnaja to vôbec nevadilo. Pochutnávali si na gulášiku, ktorý si mohli diváci aj súťažiaci vybrať z troch druhov - diviny, jahňaciny a hovädziny. Pre divákov boli pripravené viaceré súťaže, ktoré boli rozdelené do troch skupín a to pre seniorov súťaž v pití piva, pre ženy a slečny súťaž v hádzaní loptičky ako aj následne súťaž pre deti. Všetci boli obdarení krásnymi cenami, ktoré do súťaží venovali sponzori podujatia. K tomu všetkému mali možnosť prehliadnuť si a povoziť sa na ozajstnom športovom rally aute, čo sa všetkým evidentne páčilo. Celkový priebeh bol dobrý, všetkého bolo dosť, nikomu nič nechýbalo, čomu nasvedčuje aj spokojnosť ľudí, ktorí sa zabávali v plnom prúde do večerných hodín. Preto môžeme skonštatovať, že akcia bola úspešná.
Vyhodnotenie miest a gratulácie udeľoval zástupca primátora mesta ako aj poslanec mesta Podolínec p. Peter Tholt spolu s usporiadateľmi turnaja. Za usporiadanie turnaja a celkový priebeh bol zodpovedný p. Martin Reľovský, p. Martin Skyba a p. Július Hanečák, ktorí všetkým zúčastneným súťažiacim, ako aj divákom a hlavne sponzorom ďakujú za účasť, všetky možné dary, akúkoľvek pomoc a tešia sa spolu s vami na ďalší ročník hokejbalového turnaja o Pohár primátora mesta Podolínec.
autor: Július HanečákFotografie a oficiálne výsledky z IV. Vyšehradského maratónu
23.6.2009

Fotografie a oficiálne výsledky z IV. Vyšehradského maratónu

Vo fotogalérií a v prílohe sú pridané fotografie a oficiálne výsledky z IV. Vyšehradského maratónu.


Neoficiálne výsledky Vyšehradského maratónu
21.6.2009

Neoficiálne výsledky Vyšehradského maratónu

V prílohe prinášame neoficiálne výsledky štrvtého ročníka Vyšehradského maratónu.


Svetový beh harmónie
9.6.2009

Svetový beh harmónie

Dňa 8.6.2009 prebehla našim mestom štafeta svetového behu harmónie. Štafetový kolík z hranice okresu Kežmarok po MsÚ priniesol náš dlhoročný bežec p. Ladislav Fiamčík. Pred MsÚ po privítaní zástupcom mesta a krátkom kultúrnom programe, ktorý pripravili žiaci ZŠ a MŠ Podolínec účastníci behu vysvetlili prítomným cieľ tohto štafetového behu, a to rozvoj harmónie všetkých ľudí na celom svete. Po tom štafetový kolík prevzal ďalší bežec z Podolínca p. Ladislav Šimko, ktorý ho dopravil až do Starej Ľubovne.


Turnaj – POHÁR PRIMÁTORA MESTA PODOLÍNEC
15.5.2009

Turnaj – POHÁR PRIMÁTORA MESTA PODOLÍNEC

Turnaj začínal o 10.00 dňa 8. mája 2009, ktorý otváral primátor Mesta Podolínec.
Zúčastnených bolo 8 mužstiev s názvami:
1. Mesto, 2. DAT s. r. o., 3. Funny, 4. Kohutisti, 5. Colo-colo, 6. Albínka, 7. Lesníci, 8. Dorast.


Vianočný športový turnaj
14.1.2009

Vianočný športový turnaj

Dňa 27.12.2008 sa v telocvični ZŠ s MŠ uskutočnil vianočný športový turnaj v bedmintone a stolnom tenise organizovaný komisiou kultúry a športu.

Stolnotenisového turnaja sa zúčastnilo 20 súťažiacich.
Víťazmi sa stali:
1.Albin Fisher
2.Roman Faja
3.Juraj Tomeček

Bedmintonového turnaja sa zúčastnilo 10 súťažiacich
Víťazmi sa stali:
1.Ján Oravec
2.Ján Hanečák
3.Jaroslav Seman

Víťazom srdečne gratulujeme.

RNDr. Emil Válek


Výsledková listina z Vyšehradského maratónu III.
23.6.2008

Výsledková listina z Vyšehradského maratónu III.

V prílohe Vám prinášame výsledkovú listinu z Vyšehradského maratónu III., ktorý sa konal dňa 22.6.2008.
Na 1. mieste sa umiestnil CZYŹ GRZEGORZ - maratónec z Poľska so štartovným číslom 5 z teamu POLAND Automatika – Ta. Na 2. mieste BRZESKI TOMASZ – maratónec z Poľska so štartovným číslom 3 z teamu POLAND KW NOWY SACZ RYTRO. Na 3. mieste MOŹDZIERZ PAWEL maratónec z Poľska so štartovným číslom 6 z teamu POLAND Automatika – Ta. A na 4. mieste LIPOVSKÝ VLADISLAV – maratónec zo Slovenska so štartovným číslom 47 z teamu SLOVAKIA MBO OPARM Stráž. Ostatné výsledky a umiestnenia sú v tabuľke priloženého dokumentu.


Fotografie z Vyšehradského maratónu III.
23.6.2008

Fotografie z Vyšehradského maratónu III.

Vo fotogalérii a v prílohe sú pridané fotografie z celej etapy Vyšehradského maratónu III.
autor fotografií: p. Borzecký Milan


23.6.2008

Všetkým zainteresovaným na III.Vyšehradskom Maratóne !

Dovoľte, aby som sa aj takouto formou poďakoval všetkým účastníkom práve skončeného III.Vyšehradského maratónu Podolínec - Rytro.
Svoje poďakovanie a obdiv by som chcel v prvom rade vysloviť všetkým pretekárom, ktorí sa zúčastnili tohto náročného podujatia, ktoré pravdepodobne svojim profilom trate nemá v strednej Európe konkurenciu. Zároveň by som chcel zablahoželať víťazom a všetkých
zároveň pozvať na ďalší ročník v r.2009.
Moje poďakovanie patrí ďalej aj všetkým sponzorom, mediálnym a reklamným partnerom za ich príspevky či už finančné, materiálne alebo ktoré poskytli v akejkoľvek podobe, bez ktorých by sa takéto veľké podujatie len ťažko mohlo uskutočniť.
Taktiež sa chcem poďakovať ostatným zúčastneným na tomto podujatí a to Policajnému zboru SR za zabezpečenie hladkého priebehu pretekov za plnej premávky na štátnych cestách, zdravotníckym pracovníkom, ktorí zabezpečili podujatie po zdravotnej stránke, jednotlivým obciam a ich obyvateľom cez ktoré viedla trasa maratónu za zabezpečenie občerstvovacích staníc a vytvorenie dobrej atmosféry okolo trate resp. obci Vyšné Ružbachy, kde sa pretekári schádzali a boli ubytovaní. Zástupcom mesta Stará Ľubovňa ďakujem za to, že sa okresné mesto zapojilo do spoluorganizovania maratónu.
Ďalej ďakujem prednostovi Obvodného úradu v Starej Ľubovni, ktorý prakticky prevzal záštitu nad maratónom a za to, že neexistoval problém, ktorý sa nedal vyriešiť.
V neposlednom rade vyslovujem poďakovanie všetkým organizátorom tohto podujatia, ktorí svojou činnosťou zabezpečili hladký priebeh podujatia a aj ostatným, ktorých som tu nechtiac nespomenul a akýmkoľvek spôsobom sa podieľali na tomto podujatí.
V závere by som chcel vysloviť želanie, aby sme sa o rok takto stretli v ešte väčšom počte na IV.Vyšehradskom maratóne Podolínec-Rytro, na ktorý Vás všetkých týmto pozývam a taktiež pozývam na webovú stránku mesta Podolínec /www.podolinec.eu/, kde nájdete ďalšie informácie o skončenom maratóne a meste Podolínec.

Ing.Daniel Marhevka,
primátor mesta Podolínec
V Podolínci : 22.6.2008.


KST pozýva do svojich radov nových členov
31.1.2008

KST pozýva do svojich radov nových členov

Klub slovenských turistov pri mestskej telovýchovnej jednote pozýva do svojich radov nových členov. Záujemcovia o pešiu a lyžiarsku turistiku sa môžu prihlásiť u Ladislava Fiamčíka na tel. č. : 0903 648 983.