Šport

Dôchodcovia v Podolínci športovali
28.6.2012

Dôchodcovia v Podolínci športovali

Zaujímavé podujatie pripravili seniorom v Podolínci. Mohli zabojovať o titul najlepšieho športovca. Slnečný deň prilákal asi 75 seniorov a invalidov do areálu kultúrneho domu zašportovať si. Zhadzovanie kolkov, hod šípkami do terča, slalom s loptičkou na lyžici, hádzanie loptami cez kruh či zhadzovanie plechoviek nebol problém pre žiadneho súťažiaceho seniora.

Zdroj: http://lubovna.korzar.sme.sk


Letný športový deň 2012
26.6.2012

Letný športový deň 2012

Dňa 16. júna 2012 sa v areály MsKs uskutočnil turnaj v malom futbale nad 40 rokov. Turnaja sa zúčastnili družstvá - Spišskej Belej, Podolínca a Toporca. Za pekného počasia si nakoniec obhájilo prvenstvo aj toho roku družstvo Spišskej Belej, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Podolínca a na treťom mieste skončili futbalisti Toporca.


7.6.2012

MINIFUTBALOVÝ TURNAJ

Dňa 11.5.2012 sa konal v našom meste tradičný minifutbalový turnaj o pohár primátorky mesta. Tohto populárneho turnaja sa tento rok zúčastnilo 8 mužstiev nielen z Podolínca, ale aj z Kežmarku a Sp. Belej. Mužstvá boli rozdelené do dvoch skupín. Turnaj sa niesol v znamení tuhých bojov v základných a aj vo finálovej skupine. Po turnaji mal každý účastník možnosť občerstviť sa chutným gulášom.


FLORBALOVÝ  TURNAJ
14.5.2012

FLORBALOVÝ TURNAJ

Do florbalového turnaja o Pohár primátorky mesta sa aj tohto roku prihlásil veľký počet družstiev. Bolo ich desať. Turnaj sa konal 28. apríla v telocvični základnej školy.
Tretí ročník bol charakteristický väčšou vyrovnanosťou družstiev. Diváci opäť zhliadli množstvo súbojov a veľa pekných gólov.


Vianočný turnaj v stolnom tenise a bedmintone 2011
15.1.2012

Vianočný turnaj v stolnom tenise a bedmintone 2011

Podolínčania športovali aj medzi vianočnými sviatkami. Ako každoročne tak aj záver roka 2011 patril stolnému tenisu a bedmintonu. Stretli sa tu mladí aj tí skôr narodení a z chuti si zašportovali .Turnaj bol organizovaný komisiou kultúry, športu a cestovného ruchu pri meste Podolínec.
Komisia ďakuje mestu Podolínec za finančnú podporu, Centru voľného času v Podolínci za požičanie stolnotenisových stolov a firme Polyform za vecné ceny.


Podolínska pätnástka - pretek pre juniorov do 19 rokov
18.11.2011

Podolínska pätnástka - pretek pre juniorov do 19 rokov

Už v roku 2007 keď Miroslav Timčák spolu so svojím nerozlučným priateľom Ľubomírom Zajacom viedli rybársky krúžok v Podolínci, sa zrodila myšlienka urobiť pretek v love rýb na umelú mušku práve v tomto meste, kde bolo stále veľa dobrých rybárov. Pretože sami boli v tom čase aktívni pretekári a pretekov pre seniorov bolo ako maku, rozhodli sa, že rady rybárov rozšíria o mladé ročníky a tak prišla na svet "Podolínska pätnástka" - pretek pre juniorov do 19 rokov.
Začiatky boli ako vždy ťažké ale so súhlasom MOSRZ v Starej Ľubovni, primátora mesta Podolínec Ing. Daniela Marhefku a majiteľov firmy Polyform s.r.o., ktorí prisľúbili pomoc pri organizovaní tohto preteku sme sa všetkými silami pustili do prvého ročníka.
Hoci len 5 prihlásených detí bolo pre nás tak trochu sklamaním, verili sme, že tento pretek bude raz TOP pretekom pre juniorov.


Nohejbalový turnaj
10.11.2011

Nohejbalový turnaj

Prvá novembrová nedeľa patrila v Podolínci nohejbalu.
Po ročnej prestávke sa opäť uskutočnil nohejbalový turnaj o pohár primátorky mesta Podolínec. Turnaja sa zúčastnilo 8 mužstiev zo širokého okolia. Diváci mali možnosť vidieť kvalitné a napínavé súboje.
Veľká vďaka patrí aj spoluorganizátorovi turnaja - firme “Neton “ z Levoče , ktorá sa postarala o chutný guláš.


HOKEJBALOVÝ TURNAJ  2011
11.10.2011

HOKEJBALOVÝ TURNAJ 2011

Dňa 8.10.2011 sa v areáli MsKs konal, už tradičný, 13.ročník hokejbalového turnaja o Pohár primátorky mesta Podolínec. Do turnaja sa zapojilo 7 družstiev z Podolínca a jedno zo Spišskej Belej. Diváci mali možnosť vidieť množstvo gólov a napínavých súbojov. Turnaj bol bez vekového obmedzenia, preto sa tu stretli medzi sebou rôzne vekové skupiny.


Športový deň seniorov a invalidov
25.8.2011

Športový deň seniorov a invalidov

Pekný slnečný deň prilákal našich seniorov a invalidov do areálu MsKS, kde sa konal ako každý rok ŠPORTOVÝ DEŇ. Každý sa mohol zapojiť. Beh s loptičkou na lyžici, hod loptičkami cez kruh,hádzanie do terča, ba aj kolky nerobili problém ani tým, čo mali aj barle, či paličky-pomocníčky. Dobrá nálada pri guláši, speve za doprovodu harmoniky vládla do večerných hodín.


ŠPORTOVÝ DEŇ 2011
9.6.2011

ŠPORTOVÝ DEŇ 2011

Dňa 3. júna 2011 sa v areály MsKS konal športový deň. Jednou z akcií, ktoré sa konali počas letných športových dní bola aj ZUMBA. Mesto Podolínec pripravilo pre našich najmenších divákov a občanov vystúpenie kúzelníka zo Spišskej Novej Vsi. V telocvični ZŠ s MŠ Podolínec sa konal volejbalový turnaj o pohár primátorky mesta. Veľké poďakovanie patrí predovšetkým sponzorom a ľuďom, ktorí pomáhali pri realizácii tejto akcii.


Turnaj o pohár primátorky mesta v malom futbale
17.5.2011

Turnaj o pohár primátorky mesta v malom futbale

V piatok 6. mája popoludní sa pri príležitosti májových osláv, už tradične, konal v areáli Mestského kultúrneho strediska v Podolínci minifutbalový turnaj o pohár primátorky mesta Podolínec. Za slnečného počasia si medzi sebou zmerali sily štyri mužstvá.


Podolínec žije HOKEJOM
2.5.2011

Podolínec žije HOKEJOM

Podolínskí fanúšikovia hokeja sledovali zápas Slovenska s Nemeckom na veľkoplošnej projekcii, ktorá bola premietaná na stenu budovy požiarnej zbrojnice pri mestskom úrade. Podolínčania sa zúčastnili spoločného sledovania majstrovského zápasu v hojnom počte. Slovenskú trikolóru mali na tričkách, šáloch, čiapkach aj tvárach. Pre zlepšenie nálady nechýbalo dobré čapované pivečko, ktoré si mohli vychutnať priamo na mieste kde sa zápas sledoval.


FLORBALOVÝ TURNAJ  2011
6.4.2011

FLORBALOVÝ TURNAJ 2011

2. apríl patril v Podolínci všetkým nadšencom florbalu. Mesto Podolínec pre nich zorganizovalo v telocvični ZŠ už po druhýkrát turnaj o pohár primátorky mesta.
Do turnaja sa prihlásilo dvanásť družstiev, z toho desať bolo z Podolínca, jedno z N. Ružbách a jedno až z Popradu.
Diváci mohli zhliadnuť veľmi napínavé súboje od prvého až po finálový zápas.


Vianočný športový turnaj v bedmintone a stolnom tenise
10.1.2011

Vianočný športový turnaj v bedmintone a stolnom tenise

Dňa 28.12.2010 sa v telocvični ZŠ s MŠ, ako každoročne, uskutočnil Vianočný športový turnaj o pohár primátora mesta Podolínec. Súťažilo sa v bedmintone a stolnom tenise. Turnaj bol organizovaný komisiou kultúry, športu, mládeže a vzdelávania pri meste Podolínec.


Hokejbalový turnaj
18.11.2010

Hokejbalový turnaj

Dňa 30.10. 2010 sa konal, už tradičný, 12.ročník hokejbalového turnaja o pohár primátora mesta Podolínec.
Tento ročník bol poznačený povodňou, ktorá nás zasiahla v júni. Aj naše novopostavené hokejbalové ihrisko bolo veľmi zničené, čoho dôkazom sú priložené fotografie.
Napriek týmto okolnostiam sa nám podarilo dať ihrisko do skoro pôvodného stavu, i keď ešte treba doladiť pár detailov.
Najväčšiu zásluhu na tejto obnove majú chlapci- hokejbalisti, ktorí s pomocou mesta /dodalo OSB dosky/, firmy „PILEX“ /dodali drevo/, pána Ondreja Gricha /sprevádzkoval osvetlenie/ spravili za krátky čas doslova nemožné.


Hokejbalové turnaje
18.10.2010

Hokejbalové turnaje

Centrum voľného času pátra Augustína Krajčíka v Podolínci zorganizovalo v spolupráci s Nadáciou všeobecnej úverovej banky dva hokejbalové turnaje. Prvý turnaj sa konal 24. septembra 2010 a bol určený pre deti do 15 rokov. Zúčastnilo sa ho 6 družstiev - CVČ Podolínec „A“, Bieli Anjeli CVČ Podolínec “B“, Ľubica, Stará Ľubovňa, Spišská Belá, Spišská Stará Ves.
Druhý turnaj sa konal 2. októbra 2010 a bol určený pre dorastencov nad 15 rokov. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá– CVČ Podolínec „A“, Bieli Anjeli CVČ „B“, Slovenská Ves, Košice.


Futbalový turnaj o pohár primátora mesta
12.5.2010

Futbalový turnaj o pohár primátora mesta

Dňa 7.5.2010 sa v našom meste uskutočnil futbalový turnaj o pohár primátora mesta, ktorého usporiadateľom bolo Mesto Podolínec. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa turnaja zúčastnilo šesť futbalových družstiev. Pre divákov aj športovcov bol navarený výborný guláš. Ceny víťazom slávnostne odovzdal primátor mesta Ing. Daniel Marhevka.


Florbalový turnaj o pohár primátora mesta
22.3.2010

Florbalový turnaj o pohár primátora mesta

Dňa 2O. marca 2010 komisia kultúry a športu, mládeže a vzdelávania pri meste Podolínec usporiadala 1. ročník florbalového turnaja o pohár primátora mesta. Na úplne novej podlahe v telocvični základnej školy si medzi sebou zmeralo sily 10 družstiev. Diváci mali možnosť vidieť napínavé súboje v oboch základných skupinách a samozrejme aj vo finálovej skupine. Cieľom usporiadania tohto turnaja bolo spropagovať tento netradičný šport, čo sa na 100% aj podarilo.


VIANOČNÝ  ŠPORTOVÝ DEŇ V PODOLÍNCI
27.12.2009

VIANOČNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ V PODOLÍNCI

Koniec roka bol v Podolínci aj obdobím športovej zábavy mladých i skôr narodených. Pod taktovkou komisie kultúry a športu, mládeže a vzdelávania pri meste Podolínec sa v nedeľu 27. 12. 2009 v priestoroch Základnej školy v Podolínci uskutočnil tradičný “Vianočný športový deň“. Súťažilo sa o poháre primátora mesta v stolnom tenise a bedmintone bez rozdielu vekovej kategórie. Komisia sa chce poďakovať kuchárkam miestnej ZŠ za chutnú kapustnicu, riaditeľovi školy p. Semanovi za poskytnutie priestorov ZŠ, mestu Podolínec a firme Polyform za trofeje a vecné ceny.


11. ročník hokejbalového turnaja o pohár primátora mesta Podolínec
29.10.2009

11. ročník hokejbalového turnaja o pohár primátora mesta Podolínec

Turnaj začínal o 8.00 hod. dňa 24. októbra 2009, ktorý otváral primátor Mesta Podolínec Ing. Daniel Marhevka a poslanec VÚC Ing. Jozef Kandráč. Prítomní boli aj sponzori ihriska ako aj sponzori podujatia, ktorým bolo adresované veľké poďakovanie za podolínsku mládež zo strany primátora mesta. Zúčastnených bolo 12 mužstiev a všetky tieto mužstvá boli rozdelene do dvoch skupín, ktoré vznikli losovaním kapitánov každého mužstva. Počasie nám zo začiatku neprialo, avšak súťažiacim mužstvám, ako aj divákom turnaja to vôbec nevadilo. Pochutnávali si na gulášiku, ktorý si mohli diváci aj súťažiaci vybrať z troch druhov - diviny, jahňaciny a hovädziny. Pre divákov boli pripravené viaceré súťaže, ktoré boli rozdelené do troch skupín a to pre seniorov súťaž v pití piva, pre ženy a slečny súťaž v hádzaní loptičky ako aj následne súťaž pre deti. Všetci boli obdarení krásnymi cenami, ktoré do súťaží venovali sponzori podujatia. K tomu všetkému mali možnosť prehliadnuť si a povoziť sa na ozajstnom športovom rally aute, čo sa všetkým evidentne páčilo. Celkový priebeh bol dobrý, všetkého bolo dosť, nikomu nič nechýbalo, čomu nasvedčuje aj spokojnosť ľudí, ktorí sa zabávali v plnom prúde do večerných hodín. Preto môžeme skonštatovať, že akcia bola úspešná.
Vyhodnotenie miest a gratulácie udeľoval zástupca primátora mesta ako aj poslanec mesta Podolínec p. Peter Tholt spolu s usporiadateľmi turnaja. Za usporiadanie turnaja a celkový priebeh bol zodpovedný p. Martin Reľovský, p. Martin Skyba a p. Július Hanečák, ktorí všetkým zúčastneným súťažiacim, ako aj divákom a hlavne sponzorom ďakujú za účasť, všetky možné dary, akúkoľvek pomoc a tešia sa spolu s vami na ďalší ročník hokejbalového turnaja o Pohár primátora mesta Podolínec.
autor: Július Hanečák


Nastavenia cookies