O Podolínci

Špeciálna základná škola internátna sv. Klementa Hofbauera

oficiálne stránky nájdete na webovej adrese:  http://www.szspodolinec.edu.sk/