Mestský úrad

Profil verejného obstarávateľa - zákon č. 343/2015 Z.z.

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Marhefka, MBA,  primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 11.4.2016 Poistenie nehnuteľného majetku  12  8 000,00 €  podlimitná 
Detail 7.7.2016 "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt rekonštrukcie hradného múru a s tým súvisiacich aktivít v meste Podolínec“  15  19 567,50 €  zákazka (§117) 
Detail 27.10.2020 „Projektová dokumentácia: IBV Krížava – sektor A v meste Podolínec“  38  28 333,33 €  zákazka (§117) 
Detail 27.10.2020 „Projektová dokumentácia: Telocvičňa v meste Podolínec“  37  26 000,00 €  zákazka (§117) 
Detail 6.4.2023 „Rekonštrukcia miestnych ciest ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, Moyzesova, sv. Anny“  48  252 727,81 €  zákazka (§117) 
Detail 17.8.2020 „Rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku v Podolínci“  36  26 034,00 €  zákazka (§117) 
Detail 17.8.2020 „Strecha: Budova ul. sv. Anny 560/57“  35  19 100,00 €  zákazka (§117) 
Detail 13.3.2023 „Výstavba detského ihriska RODINKA Podolínec“  47  44 098,04 €  zákazka (§117) 
Detail 18.1.2023 Cyklotrasa Podolínec - Vyšné Ružbachy  46  513 470,12 €  zákazka (§117) 
Detail 17.2.2016 Dodanie projektovej dokumentácie "Oprava mostného objektu"  2 320,00 €  podlimitná 
Detail 1.7.2016 Dodávka dvoch PC, jednej farebnej tlačiarne  14  2 000,00 €  zákazka (§117) 
Detail 9.4.2015 Dodávka sadeníc lesných drevín na rok 2015  9 100,00 €  podlimitná 
Detail 14.6.2016 Dodávka slávnostných rovnošiat pre DHZ Podolínec  13  2 700,00 €  podlimitná 
Detail 29.10.2015 Kalendár 2016  1 500,00 €  podlimitná 
Detail 19.4.2017 Kláštorná ulica - Podolínec  21  85 138,38 €  zákazka (§117) 
Detail 6.9.2017 Modernizácia a rozšírenie kamerového systému mesta Podolínec  26  12 500,00 €  zákazka (§117) 
Detail 1.4.2016 Náves trojstranne sklápací za malotraktor VEGA 47HP  11  2 300,00 €  podlimitná 
Detail 25.9.2015 Nezávislá účtovná a finančná previerka    podlimitná 
Detail 5.10.2022 Obnova kultúrnej pamiatky Mestského úradu  45  48 000,00 €  zákazka (§117) 
Detail 4.8.2017 Povlaková krytina na objekte ul. Lesná, Podolínec  22  33 534,89 €  zákazka (§117) 
Detail 22.5.2018 Povlaková krytina na objekte ul. Lesná, Podolínec  29  40 121,06 €  zákazka (§117) 
Detail 28.3.2022 Predmetom zákazky je uskutočnenie prác „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v meste Podolínec – fasáda"  42  14 451,59 €  zákazka (§117) 
Detail 23.12.2016 Rekonštr. priestorov NB na náj. byty  19  579 419,00 €  zákazka (§117) 
Detail 2.10.2019 Rekonštrukcia Domu smútku Podolínec  32  23 796,33 €  zákazka (§117) 
Detail 18.9.2017 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Podolínci - Rozšírenie garážových vrát  28  8 310,00 €  zákazka (§117) 
1 |  2 |  »
Nastavenia cookies