Mestský úrad

Prípravná podpora pre projekt rekonštrukcie hradného múru a s tým súvisiacich aktivít v meste Podolínec