O Podolínci

Prezentácia hasičskej práce a techniky v materskej škôlke - 2011