Mestský úrad

Pozvánka na výlet pre klientov kúpeľov Vyšné Ružbachy

Návšteva historického mesta Podolínec - pozvánka na výlet

Mestské informačné centrum v spolupráci s kúpeľmi vo Vyšných Ružbachoch, organizuje  pre klientov kúpeľov kultúrno-historické prehliadky mesta Podolínec. Tieto návštevy mesta sú organizované každú druhú  nedeľu podľa záujmu návštevníkov kúpeľov.