Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 866057 30.4.2023 Struna do krovinorezu Marián Richter - VIKTÓRIA HÁMOR s.r.o. 31698948  204,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866058 30.4.2023 Materiál na servis kosačiek KOVOSPOL KK, s.r.o. 36477451  96,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866059 30.4.2023 Kamenivo ŠTRKOTREND s. r. o. 36470589  25,27 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865963 26.4.2023 kompostéry Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera 17151481  1 680,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 26042023 26.4.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 00159531   
Detail Objednávka vyšlá 865960 25.4.2023 plastové truhlíky závesné Kinekus, s.r.o. 51967472  209,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866006 25.4.2023 Beh Soviou poľanou EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. 47320834  494,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20042023 21.4.2023 Zmluva o bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Objednávka vyšlá 865959 14.4.2023 Nástenná tabuľa ARD SYSTÉM s.r.o. 36 397 563  397,20 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 1/KZ/2023 13.4.2023 Kúpna zmluva na pozemok Peter Hudaček, Nikola Šebestová   725,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865957 11.4.2023 úprava bežkárskej trate AS-SPOL, s.r.o. 45950130  432,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865958 11.4.2023 úprava komunikácií - vyspravenie výtlkov JUNO DS s. r. o. 36501522  10 806,11 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11042023 11.4.2023 Dodávka vody verejným vodovodom, odvádzanie odpadových vôd a zrážkových vôd - ZŠ s MŠ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968   
Detail Objednávka vyšlá 865951 5.4.2023 Vystúpenie Podolínsky jarmok 2023 Divadelný Svet 50528611   460,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865952 5.4.2023 Vystúpenie Podolínsky jarmok 2023 Informačné centrum mladých v Hanušovciach nad Topľou 42074461  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865953 5.4.2023 Vystúpenie Podolínsky jarmok 2023 PeaDr. Martin Halčišák, PhD.   800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865954 5.4.2023 Vystúpenie Podolínsky jarmok 2023 Staroľubovňan-spolok priateľov folklóru, o.z., 50042482  700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865955 5.4.2023 Vystúpenie Podolínsky jarmok 2023 New Folk Studio s.r.o. 51106094  2 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865956 5.4.2023 Vystúpenie Podolínsky jarmok 2023 Michal Adam   500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865950 3.4.2023 vertikálne žalúzie PS TRADE Slovakia, s.r.o. 36495751  1 191,00 EUR 
Nastavenia cookies