Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1/BU/2022 7.2.2022 O poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 00179124  146 776,77 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/SZUŠ/2021 7.2.2022 O poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. Občianske združenie Kreatívna mládež Podolínca 42232848  86 668,47 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865825 25.1.2022 Práce s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  1 395,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865830 24.1.2022 PD - dočasné dopravné značenie "Podolínsky jarmok" Zaremprojekt s.r.o. 52957128  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15012022 18.1.2022 Finančná dotácia projektu Powerfitko Občianske združenie SILA A ZDRAVIE 50040561  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 150120222 18.1.2022 Finančná dotácia pre Mestský športový klub Podolínec Mestský športový klub Podolínec 42238692   
Detail Objednávka vyšlá 865824 3.1.2022 Geometrický plán na zámenu pozemku Miroslav Ščurka - Geodet 10768394  227,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 12/NZ/2022 1.1.2022 Nájom pozemkov Juraj Šugerek   167,27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 30122021 30.12.2021 Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie prevádzky pohrebnej služby, pohrebiska a domu smútku v... JB Universal Servis s.r.o. 53928342   
Detail Objednávka vyšlá 865823 30.12.2021 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie Ing. Sylvia Slavkovská 44035934  300,00 EUR 
Detail Zmluva Kolektívna 2022 29.12.2021 Kolektívna zmluva na rok 2022 Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, Základná organizácia pri MsÚ v Podolínci    
Detail Objednávka vyšlá 865821 29.12.2021 Sumarizačná tabuľka pozemkov T-MAPY, s.r.o. 43995187  360,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 15.12.2021 15.12.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.II/RUS/2021 Nolen s.r.o. 50807129   
Detail Objednávka vyšlá 865822 14.12.2021 Uskutočnenie stavebných zmien v pivničných priestoroch MsÚ Silvester Strakula 51640716  900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865818 13.12.2021 Servis vozidla Opel Movano AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. 50275054  445,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865819 13.12.2021 Podolínsky spravodaj, vizitky Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  398,21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01122021 1.12.2021 Podpora opatrovateľskej služby v meste Podolínec II Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156   
Detail Zmluva Dohoda 29112021 29.11.2021 „Podpora zamestnanosti“ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Objednávka vyšlá 865820 29.11.2021 Oprava kotla - ObZS PARGAS, s.r.o. 50827057  348,68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865816 26.11.2021 MsP - pracovná stanica s vybavením Alza.sk s.r.o. 36562939  709,69 EUR 
Nastavenia cookies