Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 865757 6.4.2021 Zabezpečenie stravovania počas testovania Základná škola s materskou školou 31967256  87,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865759 6.4.2021 Dezinfekčné a ochranné prostriedky Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  687,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865763 6.4.2021 Murárske práce v pivničných priestoroch MsÚ František Michalec 41173104  2 300,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2/Nz/2021 5.4.2021 Nájom pozemku Viliam Svorčík   6,24 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 3/NZ/2021 5.4.2021 Nájom pozemku Ján Lizák   12,60 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 4/Nz/2021 5.4.2021 Nájom pozemku Dziak Jozef 35398281  58,70 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 5/Nz/2021 5.4.2021 Nájom pozemku Peter Kaleta   5,13 EUR 
Detail Zmluva o dielo 01042021 1.4.2021 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Podolínci BAUMAN stavby s.r.o. 52203204  28 740,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865758 1.4.2021 Oprava vybraných výtlkov na ul. Kláštornej Filip Hangurbadžo 53701429  2 800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865775 1.4.2021 Zabezpečenie stravovania počas testovania Základná škola s materskou školou 31967256  102,51 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865756 25.3.2021 Zabezpečenie stravovania počas testovania Základná škola s materskou školou 31967256  95,58 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 1/NZ/2021 22.3.2021 Nájom časti pozemku Bc. Ľubomír Ferencko   3,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865751 18.3.2021 KUKA nádoby MEVA -SK s.r.o, 31681051  1 334,40 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 2/KZ/2021 17.3.2021 Predaj pozemkov Ján Hrebík   2 163,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865754 16.3.2021 Dezinfekčné a ochranné prostriedky Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  966,09 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865753 15.3.2021 Zabezpečenie stravovania počas testovania Základná škola s materskou školou 31967256  98,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865762 15.3.2021 Murárske práce v pivničných priestoroch MsÚ František Michalec 41173104  760,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865752 9.3.2021 Zabezpečenie stravovania počas testovania Základná škola s materskou školou 31967256  88,74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 08032021 8.3.2021 Zmluva o zriadení vecného bremena Pavol Fiamčík    
Detail Zmluva Dodávateľská 080320211 8.3.2021 Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Nastavenia cookies