Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 865783 25.5.2021 Zneškodnenie NO EKOS, spol. s.r.o. 36168475  129,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865777 24.5.2021 Dezinfekčné a ochranné prostriedky Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  262,49 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865786 24.5.2021 Činnosť s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  1 440,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865773 14.5.2021 Medaily na cyklistickú súťaž VIVA TRADE s.r.o. 362 02 347  88,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865774 13.5.2021 Zabezpečenie stravovania počas testovania Základná škola s materskou školou 31967256  36,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865768 10.5.2021 Úprava komunikácií - vysprávky na MK JUNO DS s. r. o. 36501522  2 793,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865772 10.5.2021 Prezentácia v 360° videomape CBS spol. s r.o. 36754749  2 217,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865770 6.5.2021 Zabezpečenie stravovania počas testovania Základná škola s materskou školou 31967256  54,18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865769 30.4.2021 Zabezpečenie stravovania počas testovania Základná škola s materskou školou 31967256  87,12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865785 30.4.2021 Stavebné práce na bytovom dome ul. Lesná František Michalec 41173104  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 15/BD/2020 29.4.2021 Predaj pozemku pod bytovým domom Majitelia bytov Sládkovičova 8    
Detail Objednávka vyšlá 865771 28.4.2021 Zneškodnenie NO EKOS, spol. s.r.o. 36168475  288,00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 21/38/054/31 27.4.2021 Dohoda §54 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Objednávka vyšlá 865760 22.4.2021 odpadkové koše KLOCOK Poprad, s.r.o. 31705995  1 479,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865765 20.4.2021 Zabezpečenie stravovania počas testovania Základná škola s materskou školou 31967256  128,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865767 15.4.2021 Dezinfekčné a ochranné prostriedky Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  609,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865764 14.4.2021 Zabezpečenie stravovania počas testovania Základná škola s materskou školou 31967256  86,04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865766 14.4.2021 Dekontaminácia chladiarenského zariadenia Peter Fejér - PETINA 34903046  70,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 06042021 7.4.2021 Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail Objednávka vyšlá 865755 7.4.2021 Oprava rozhlasovej ústredni MRU 800 - SEAK Ján Kožík - AlarmTEL 41147707  148,30 EUR 
Nastavenia cookies