Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 865916 23.1.2023 Materiál na rok 2023 Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971   
Detail Objednávka vyšlá 865913 20.1.2023 Odpadová nádoba na psie exkrementy ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o. 35919965  502,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865914 20.1.2023 Kuka nádoba 110 l - 1 mm MEVA -SK s.r.o. Rožňava 31681051  1 544,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865949 20.1.2023 Zimná údržba ulíc - január, február Dziak Jozef 35398281  1 314,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865944 18.1.2023 Tlač stolových kalendárov Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  1 854,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865907 17.1.2023 Oprava sterilizátora Pavol Kapsdorfer 44474580  799,16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865906 10.1.2023 Systém generálneho kľúča Ing. Kristián Hanečák 40716171  1 720,86 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865908 2.1.2023 Strava - výročná schôdza DHZ Helena Smandrová - G.H.S. 33073899  311,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865909 2.1.2023 Kancelárska stolička B2B Partner s.r.o. 44413467  281,50 EUR 
Detail Zmluva Kolektívna 2023 31.12.2022 Kolektívna zmluva na rok 2023 Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, Základná organizácia pri MsÚ v Podolínci    
Detail Zmluva o dielo 30122022 31.12.2022 Obnova kultúrnej pamiatky Mestského úradu v Podolínci RG ATELIÉR, s.r.o. 45271011  48 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865912 27.12.2022 Kancelársky nábytok B2B Partner s.r.o. 44413467  1 974,72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22122022 23.12.2022 Rekonštrukcia miestnych ciest ul. Hviezdoslavova, Kukučínova a Moyzesova Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287  240 710,47 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 08122022 23.12.2022 Výkon aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 15122022 19.12.2022 „Externé riadenie projektu” pre projekt „Využitie aerotermálnej energie pre ZŠ”, kód... Enviroprojekt, s.r.o. 45281688  6 776,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865902 13.12.2022 Výroba kancelárskej skrine na mieru GT - base s.r.o. 52714802  429,95 EUR 
Detail Zmluva o dielo 01/11/2022 13.12.2022 Využitie aerotermálnej energie pre ZŠ EKOMOS s.r.o. 31662340  479 824,07 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865901 12.12.2022 Servis zabezpečovacieho systému CONEX, spol. s.r.o. 31588981  0,00  
Detail Zmluva Nájomná 3/NP/2022 12.12.2022 Prenájom nebytových priestorov v budove so súp. č. 287 KOLLARDENT s.r.o. 46053697  21,02 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865904 12.12.2022 Prenájom mobilných WC Sanita a technika, s.r.o. 46451388  156,00 EUR 
Nastavenia cookies