Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 09042019 9.4.2019 Dodatok č. 2 Ing. Viliam Čech 34347470   
Detail Zmluva Dodávateľská 090420192 9.4.2019 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100307648S/2019 Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Faktúra došlá 190012 8.4.2019 Nákup materiálu Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  169,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 0017576166/3 8.4.2019 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  81,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 190020 8.4.2019 Kancelárske potreby Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM 43257488  418,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019041200 8.4.2019 Výkon zodpovednej osoby - 04/2019 Oosobnýudaj.sk,sro. 50528041  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190019 8.4.2019 Nákup materiálu, kúpeľňa Baštová 27 J.D.J. Trans, spol., s. r. o. 46448152  757,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190153 8.4.2019 Výmena plyn. kotlov - Sv. Anny 784/81,82 - Nedoroščíková, Petho PARGAS, s. r. o. 50827057  1 997,66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865478 8.4.2019 Elektrikárske práce na Hasičskej zbrojnici ELEKTRO MONTAŽE ,Rastislav Hotáry 44370431  240,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865479 8.4.2019 Elektrikárske práce ELEKTRO MONTAŽE ,Rastislav Hotáry 44370431  310,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190002FB 8.4.2019 Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty ul. Lesná Ing. Viliam Čech 34347470  52 780,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190359 5.4.2019 LED žiarovky GREENPLAN s.r.o. 51148676  135,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190016 4.4.2019 Kancelárske potreby Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM 43257488  25,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2/2019 4.4.2019 Nájomná zmluva Peter Gontkovič Peter Gontkovič   26,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1900592 4.4.2019 Elektródy AED - hasiči SELVIT, spol. s r.o. 36370053  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190011-1 4.4.2019 Svetlo ObZS ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. 44602570  55,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865477 3.4.2019 Vrecká na psie exkrementy ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o. 35919965  167,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 007 3.4.2019 Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 949/331/18P 3.4.2019 Zmluva o odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968   
Detail Faktúra došlá 20190982 2.4.2019 Vývoz kontajner - Cintorín EKOS, spol. s.r.o. 36168475  156,48 EUR