Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 865863 23.5.2022 Nákup kníh do knižnice FORTUNA LIBRI a.s. 35720441  55,74 EUR 
Detail Zmluva o dielo 18052022 19.5.2022 „Dodávka a montáž detského ihriska“ B – komplet s.r.o. 36 600 326   
Detail Zmluva Kúpna 19052022 19.5.2022 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 1/KZ/2022 zo dňa 8.4.2022 Peter Hudáček    
Detail Objednávka vyšlá 865870 19.5.2022 Propagačné perá Sketch s. r. o. 54 087 988  379,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09052022 16.5.2022 Licenčná zmluva eSYST s.r.o. 50139088   
Detail Objednávka vyšlá 865851 16.5.2022 Vybudovanie prívodu k ER SVIT - EL, s. r. o. 51896974  205,96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865850 12.5.2022 Vystúpenie na MDD Divadelný Svet 50528611  280,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865847 11.5.2022 Nafukovací hrad na Jarmok 2022 Jozef Mazurek Detské atrakcie Ema 53003616  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865848 11.5.2022 Vystúpenie Sranda Banda Pegas Magic s.r.o. 44139322  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865853 2.5.2022 Hrnčeky s potlačou Roman Bekeš 51904721  597,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865854 2.5.2022 Fóliové magnetky a pohľadnice CAMEDIA, s.r.o. 46761951  402,30 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2022D 1.5.2022 Dohoda o užívaní pôdy Tomak Lesy TOMAK, s.r.o. 31675981  154,07 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865846 29.4.2022 Rozhlasové CD CD Karolko s.r.o. 46453938  50,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865845 28.4.2022 Zdravotné prehliadky - DHZ PALMED, s.r.o. 43908934  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20032022 27.4.2022 Príprava a spracovanie žiadosti o NFP Enviroprojekt, s.r.o. 45281688   
Detail Objednávka vyšlá 865843 21.4.2022 Stropné svietidlá Cb elektro, s.r.o. 36584622  354,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865844 21.4.2022 Kapela Katapult Revival RK Agentura 48729426  2 100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865841 19.4.2022 Prenájom pódia s prestrešením RYTMUS - Computer & music world s.r.o. 45482349  2 300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865842 19.4.2022 Moderovanie a hudobná produkcia 22.7. a 23.7. Vi&Vi s.r.o. 46815325  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 1 /DHZ/2022 14.4.2022 „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v meste Podolínec - fasáda" Maroš Šebest 41987438   
Nastavenia cookies