Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 3581/2021-78/5 6.7.2021 Zmluva o nájme bytu - Renáta Hangurbadžová, Sv. Anny 784/81 Renáta Hangurbadžová    
Detail Zmluva Kúpna 14/BD/2020 1.7.2021 Predaj pozemku pod bytovkou Vlastníci bytov Tatranská 16   1 014,00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 25062021 25.6.2021 Dohoda na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená v rámci národného... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Objednávka vyšlá 865789 25.6.2021 Zabezpečenie stravovania počas očkovania Základná škola s materskou školou 31967256  19,18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24062021 24.6.2021 MEMORANDUM O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI - Nadácia PSK pre podporu rodiny Nadácia PSK pre podporu rodiny 52283208   
Detail Objednávka vyšlá 865781 16.6.2021 Kvetinové kaskády ENGO TATRY, s.r.o. 36448109  792,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865780 15.6.2021 Výmena konvektorov Ing. Peter Mikulička PVM Systém 33039488  946,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865787 15.6.2021 Činnosť s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  1 290,00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 14062021 14.6.2021 Dohoda o ukončení zmluvy o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat z 30.06.2020. Obec Nová Ľubovňa 00330086   
Detail Objednávka vyšlá 865779 7.6.2021 Čistenie kanalizácie a odpadu Kaes kanalizácie   200,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/Nz/2021 3.6.2021 Nájom pozemku Marieta Galajdová   2,70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/Nz/2021 3.6.2021 Nájom pozemku Czeslawa Bernatek   5,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865784 2.6.2021 Zabezpečenie stravovania Základná škola s materskou školou 31967256  27,28 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 6/Nz/2021 2.6.2021 Nájom pozemku Monika Bernateková   4,51 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 7/Nz/2021 2.6.2021 Nájom pozemku Kristián Hanečák   31,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865782 1.6.2021 Geometrický plán - ul. Kláštorná Miroslav Ščurka - Geodet 10768394  227,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 4/NB/2021 1.6.2021 Zmluva o nájme nebytových priesotorov Doktorka Barborka s.r.o.   300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865776 28.5.2021 Zabezpečenie stravovania počas očkovania Základná škola s materskou školou 31967256  28,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26052021 26.5.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb ( Informačný systém Moja Obec) adsupra s.r.o. 50144839   
Detail Objednávka vyšlá 865778 26.5.2021 Vyhotovenie geometrického plánu na ulici Kláštorná Miroslav Ščurka - Geodet 10768394  147,00 EUR 
Nastavenia cookies