Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 865885 20.9.2022 Figurína tip A HejShop - internetový obchod 37274864  114,65 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 16092022 16.9.2022 Dodatok č. 1 Ing. Martina Gmucová    
Detail Zmluva o dielo 09092022 12.9.2022 Zmluva o dielo „Prístavba materskej škôlky v meste Podolínec“ SLOVDACH, s.r.o. 36465330  953 701,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865884 9.9.2022 Kamenivo na posyp BAPAS s.r.o. 36491110  1 480,45 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865883 7.9.2022 Práce na vodovodnom potrubí Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  72,58 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 1/BD/2022 7.9.2022 Predaj pozemku pod bytovkou Družstevná 14,15   736,30 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 2/BD/2022 7.9.2022 Predaj pozemku pod bytovkou Družstevná 17   660,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 3/BD/2022 7.9.2022 Predaj pozemku pod bytovkou Družstevná 19   657,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 4/BD/2022 7.9.2022 Predaj pozemku pod bytovkou Družstevná 20   654,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 7/DB/2022 7.9.2022 Predaj pozemku KN-C 222/4 Bernolákova 13    
Detail Zmluva Dodávateľská 5/BD/2022 7.9.2022 Predaj pozemku pod bytovkou Bernolákova 10   786,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 6/BD/2022 7.9.2022 Predaj pozemku pod bytovkou Bernolákova 12 Bernolákova 12/550    
Detail Zmluva Kúpna 8/BD/2022 7.9.2022 Predaj pozemku pod bytovkou Bernolákova 551/16 Bernolákova 551/16   774,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 3/KZ/2022 6.9.2022 Predaj pozemku KN-C 1099/18 Tomáš Dziak    
Detail Zmluva Nájomná 9/NZ/2022 6.9.2022 Nájom časti pozemku Ondrej Kozub   30,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 9/BD/2022 5.9.2022 Pozemok pod bytovkou Bernolákova 18 Bernolákova 18    
Detail Zmluva Nájomná 10/NZ/2022 1.9.2022 Nájom časti pozemku PZ Javor Podolínec   0,80 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2/NP/2022 1.9.2022 Prenájom skladu Spišská Charita   1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22082022 22.8.2022 Zmluva o dielo „Rekonštrukcia chodníka na ul. Bernolákova" Nolen s.r.o. 50807129   
Detail Objednávka vyšlá 865882 22.8.2022 Nákup kníh do knižnice IKAR, a. s. 00678856  84,40 EUR 
Nastavenia cookies