Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2290078162-3 15.4.2019 Elektr. energia - Knižnica Východoslovenská energetika a.s. 44483767  53,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 052019 15.4.2019 Vodoinštalatérske a kúrenárske práce - Hasičská zbrojnica Jozef Marhefka - Stempak 51100029  5 927,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 82019 15.4.2019 Preškolenie obsluhy krovinorezov Andrej Mitura 32397810  56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19026 15.4.2019 Geometrický plán Miroslav Ščurka - Geodet 10768394  267,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19024 15.4.2019 Polohopisný a výškopisný plán Miroslav Ščurka - Geodet 10768394  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19025 15.4.2019 Geometrický plán Miroslav Ščurka - Geodet 10768394  527,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2290110455-3 15.4.2019 Náklady na dopravu Východoslovenská energetika a.s. 44483767  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2290110455-4 15.4.2019 Výmena merania Východoslovenská energetika a.s. 44483767  29,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865481 12.4.2019 Projektová dokumentácia ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby 17085501  2 925,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 02019006 12.4.2019 Elektrikárske práce - Baštová 27 Elektro monžáže - Rastislav Hotáry 44370431  310,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865480 11.4.2019 Návrhy kancelárie Igor Štefaňák - HILLSIDE 45441812  760,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019005/1 11.4.2019 Elektrikárske práce na novom prívode a pripojenie elektrického kotla na hasiskej zbrojnici ELEKTRO MONTAŽE ,Rastislav Hotáry 44370431  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 519113109 11.4.2019 Vodné, stočné, zrážky - Shop Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  123,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 519113111 11.4.2019 Vodné, stočné, zrážky - Klub dôchodcov Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  81,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 519113112 11.4.2019 Vodné, stočné, zrážky - MsÚ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  230,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 519113108 11.4.2019 Vodné, stočné, zrážky - Dom smútku Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  83,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 519113116 11.4.2019 Vodné, stočné, zrážky - Fitko Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  31,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 519113117 11.4.2019 Vodné - MsKS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  37,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 519113135 11.4.2019 Vodné, stočné, zrážky - Hasiči Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  23,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 519113226 11.4.2019 Vodné, stočné, zrážky - Knižnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  16,49 EUR