Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 29092021 29.9.2021 Poistná zmluva - majetok mesta Alianz-Slovenská poisťovňa,a.s., 00151700   
Detail Zmluva o dielo 27092021 27.9.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/Kr/2020 RG ATELIÉR, s.r.o. 45271011  24 300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865796 22.9.2021 Kamenivo ŠTRKOTREND s. r. o. 36470589  365,66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865794 21.9.2021 Informačná tabuľa Tlačiareň Ľubovňa 47335432  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865797 13.9.2021 Regulácia potoka Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  1 460,52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865798 6.9.2021 Oprava balkónov - bytovka Sv. Anny 81,82 Dominik Hanečák 40320995  400,00 EUR 
Detail Zmluva Zámenná 03092021 3.9.2021 Zámena pozemkov POLYFORM, s.r.o. 31679137   
Detail Zmluva Nájomná 10/Nz/2021 2.9.2021 Nájom pozemku Anna Kovaľová   7,60 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 11/Nz/2021 1.9.2021 Prenájom pozemku Peter Starkula   15,40 EUR 
Detail Zmluva o dielo 25082021 25.8.2021 DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.10.2019
B – komplet s.r.o. 36600326  25 291,67 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865791 25.8.2021 Výstavba detského ihriska podľa Dodatku č.1 uverejneného dňa 25.08.2021 B – komplet s.r.o. 36600326  15 325,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865790 19.8.2021 Oprava strechy: Kultúrny dom Richard Klimek 40714951  4 386,96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16082021 16.8.2021 Zber a nakladanie s odpadmi Brantner Poprad, s.r.o. 36 444 618   
Detail Zmluva Dodávateľská 160820211 16.8.2021 Zmluva o odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968   
Detail Zmluva o dielo 06082021 6.8.2021 Vypracovanie žiadosti pre projekt "Podpora opatrovateľskej služby v meste Podolínec II" Project Consult s.r.o. 36500712  1 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865792 6.8.2021 Kamenivo ŠTRKOTREND s. r. o. 36470589  259,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3795/2021-78/6 3.8.2021 Zmluva o nájme bytu - Milan Horváth ml., Sv. Anny 784/82 Milan Horváth    
Detail Zmluva Zámenná 30072021 30.7.2021 Zmluva o uzavretí budúcej zámennej zmluvy Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Objednávka vyšlá 865788 16.7.2021 Nákup komposterov Hobby 380L JRK Slovensko s.r.o. 50530950  2 419,20 EUR 
Detail Zmluva o dielo 15072021 15.7.2021 Most cez miestny potok a rekonštrukcia komunikácií - vetvy B komunikácie pri MŠ, ul. Školská... Nolen s.r.o. 50807129  57 489,26 EUR 
Nastavenia cookies