Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná 21112022 21.11.2022 Zmluva o užívaní poľovného revíru PZ Javor Podolínec 37947648   
Detail Objednávka vyšlá 865880 15.11.2022 Vyhľadanie a oprava poruchy na vodovodnom potrubí Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  337,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865894 9.11.2022 Vystúpenie - Mikuláš Divadelný Svet 50528611   750,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865895 8.11.2022 DHZ - zatvárač na roletu THT SLOVENSKO s.r.o. 35870150  96,11 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11052022 2.11.2022 Dodatok č. 3 k zmluve o vykonaní auditu z 14.11.2017 GemerAudit spo. s.r.o. 31681301   
Detail Zmluva Dodávateľská 3546 /2022 2.11.2022 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287  492 188,91 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská N20200128015/1 2.11.2022 Dodatok č. 1 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 30854687   
Detail Objednávka vyšlá 865893 31.10.2022 Revízia plošiny Jozef Berk 11931329  325,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 177/2220SL/2022 28.10.2022 Zámenná zmluva PSK Prešovský samosprávny kraj 37870475  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 865892 4.10.2022 Hygienické potreby Kancelária 24h s.r.o. 46493000  179,76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865891 3.10.2022 Čistiaca chémia Štefan Bachleda 41845838  169,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865888 30.9.2022 Stlpik FeZN pre dopravnú značku Dopravné značenie 31599613  37,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865889 30.9.2022 Al pätka a FeZn stlpik pre dopravnu značku Dopravné značenie 31599613  48,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28092022 29.9.2022 Zmluva o poskytovaní implementačných služieb „Prístavba materskej škôlky v meste... PRIMAVERA PO, s.r.o. 47 604 859  7 800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865887 26.9.2022 Predsezónna prehliadka kotolní Ing.Milan Gánovský ELGASTECH 47644176  185,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865890 26.9.2022 Podolínsky spravodaj Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  398,00 EUR 
Detail Zmluva Kolektívna 20221 22.9.2022 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, Základná organizácia pri MsÚ v Podolínci    
Detail Objednávka vyšlá 865886 21.9.2022 Vyčistenie žumpy Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  138,66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20092022 20.9.2022 Dodatok č. 1 Občianske združenie Kreatívna mládež Podolínca 42232848  90 488,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 200920221 20.9.2022 Dodatok č. 1 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 00179124  153 245,85 EUR 
Nastavenia cookies