Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 04/PFP/2022 10.6.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálne služby Humanitarian, n.o. 45734461  900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865858 9.6.2022 Podolínsky Jarmok - Skupina Family a Soare Občianske združenie Victorias 42242932   1 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865859 9.6.2022 Podolínsky jarmok - Cicoband Rendy 1 s.r.o. 53627865  3 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865860 9.6.2022 Hudobné vystúpenie - Ján Jendrichovský a jeho priatelia - Johanni Buddies Aktívny život, o.z. 42421080   550,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna OVS/1/2022 6.6.2022 Predaj travertínových blokov Igor Semančík   1 111,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 3/NZ/2022 5.6.2022 Nájom pozemkov Veľká Lesná Lýdia Jasovská   78,75 EUR 
Detail Zmluva Mandátna 01062022 1.6.2022 Výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby: „Využitie aerotermálnej energie pre ZŠ“ Ing. Branislav Vojtek 44819854  11 640,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865864 1.6.2022 Farba Uniakryl O.P.O. Expres Modra s.r.o. 35708522  177,60 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 8/Nz/2022 1.6.2022 Prenájom pozemku Gabriela Bobulská    
Detail Zmluva Nájomná 7/Nz/2022 1.6.2022 Prenájom pozemku Zuzana Mačáková    
Detail Zmluva Nájomná 6/NZ/2022 1.6.2022 Prenájom pozemku JADOLINVEST s.r.o. 44945248   
Detail Zmluva Nájomná 5/Nz/2022 1.6.2022 Prenájom pozemku Marta Urbanská    
Detail Zmluva Nájomná 4/NZ/2022 1.6.2022 Nájom časti pozemku Milan Strakula   2,80 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 1/NZ/2022 1.6.2022 Prenájom časti pozemku Bytové spoločenstvo Tatranská 29   85,90 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2/NZ/2022 1.6.2022 Nájom časti pozemkov Ján Čupka   106,70 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 010620221 1.6.2022 Dodatok č. 3 PALMED, s.r.o. 43908934   
Detail Zmluva Dodávateľská 24052022 31.5.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálne služby z... Zariadenie pre seniorov Minor n.o. 53044703  349,69 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865855 30.5.2022 PVC samolepky Dávid Hanzely - DAVO advertising 47335432  63,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865856 30.5.2022 Prepojovací kábel ZipserNet s.r.o. 46019537  677,03 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865857 30.5.2022 PC komponenty Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM 43257488  292,80 EUR 
Nastavenia cookies