Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 865979 28.6.2023 Prvky detského ihriska KAPSPORT s.r.o. 53606728  2 999,52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866079 28.6.2023 Darčekové predmety Sketch s.r.o. 54087988  190,92 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866070 27.6.2023 Prenájom mobilných WC Sanita a technika, s.r.o. 46451388  156,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866076 26.6.2023 Vystroj - DHZ ĽUBICA s.r.o. 50982516  20,39 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865978 23.6.2023 zhotovenie el. prípojky Milan Krempaský 34628681  4 994,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22062023 22.6.2023 Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK... Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 00165182   
Detail Objednávka vyšlá 866072 22.6.2023 Dopravné značenie Dopravné značenie Poprad s.r.o. 31599613  4 530,96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866074 22.6.2023 Riad MsKS Jozef Šatala - Železiarstvo PodoKlinec 55116540  1 296,51 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865977 21.6.2023 Moderovanie a hudobná produkcia Jarmok 2023 Vi&Vi s.r.o. 46815325  900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866005 19.6.2023 Zabezpečenie inžinierskej činnosti - IBV Krížava EL PRO KAN, s.r.o. 44104944  3 600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866081 19.6.2023 Čistenie kanalizácie , Monitoring kanalizačných sietí s lokalizáciou poruchy Ján Smrek Kaes čistenie odpadov a kanalizácií 43634036  452,42 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865975 16.6.2023 náhrada strešníka Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  997,44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865976 16.6.2023 Nákup pohárov na prípitok CORA GASTRO s.r.o. 44857187  286,42 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866073 16.6.2023 Kontrola bezpečnosti detských ihrísk a multifunkčného ihriska EKOTEC spol. s. r. o. 00687022  745,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866080 16.6.2023 Projekt stavby pre stavebné povolenie, protipožiarna bezpečnosť stavby - Rozšírenie kapacity... Ing. Peter Janščák 47135191  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866082 16.6.2023 Hĺbkové čistenie stoličiek Silvester Strakula 51640716  520,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865974 14.6.2023 Oplotenie a WC na jarmok Sanita a technika, s.r.o. 46451388  816,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865973 12.6.2023 Prostriedky do MsKs Kancelária 24h s.r.o. 46493000  161,76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866083 12.6.2023 náhradná batéria + príslušenstvo AVACOM s.r.o. 25632400  72,91 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866084 6.6.2023 MSP - reproduktor k výstražnému systému Slavomír Šiška 43857710  85,00 EUR 
Nastavenia cookies