Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 20072023 24.7.2023 Zmluva o reklame EKOMOS s.r.o. 31662340  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 24072023 24.7.2023 Výstavba tribún na futbalovom ihrisku v Podolínci Slavomír Adamjak 41350260  53 466,58 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865990 20.7.2023 Vystúpenie Podolínsky jarmok 2023 Lukáš Adame ZULU MEDIA s.r.o. 54419654  5 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865988 19.7.2023 vybudovanie detského ihriska na ul. Sv. anny Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145  19 989,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19072023 19.7.2023 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného... Národný inštitút vzdelávania a mládeže 00164348   
Detail Objednávka vyšlá 865989 19.7.2023 stála tabuľa Dávid Hanzely - Tlačiareň Ľubovňa 47335432  348,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865986 17.7.2023 reprezentačný materiál Nier Fine Wines SK, s. r. o. 46225625  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865987 17.7.2023 Vystúpenie Gavalere Občianske združenie FS JAVORINA 42227984  1 250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14072023 14.7.2023 Program WIN CITY KATASTER a aktualizácie TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Objednávka vyšlá 865983 13.7.2023 spracovanie projektovej dokumentácie Ľubomír Krempaský 41571134  950,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865984 13.7.2023 Revízia NN prípojky Ľubomír Krempaský 41571134  225,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865985 13.7.2023 Revízia NN prípojky Ľubomír Krempaský 41571134  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865981 12.7.2023 osvetlenie cintorína JB Universal Servis s.r.o. 53928342  4 044,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865982 12.7.2023 merač rýchlosti Bellimpex s.r.o. 36705390  2 609,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866075 7.7.2023 Geometrický plán Miroslav Ščurka - Geodet 10768394  727,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865980 4.7.2023 výmena rozvádzačov - prístavba MŠ SLOVDACH, s.r.o. 36465330  1 775,66 EUR 
Detail Zmluva o dielo 01072023 1.7.2023 Zhotovenie diela „obraz Námestia Mariánskeho v Podolínci“ Ivan Kolumber   220,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866071 30.6.2023 Materiál oprava hradieb ERANSA s.r.o. 47387785  489,39 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866077 30.6.2023 Výstroj - DHZ ĽUBICA s.r.o. 50982516  158,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866078 29.6.2023 Darčekové poukážky - jubilanti Juraj Galajda 10771999  120,00 EUR 
Nastavenia cookies