Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 865993 25.5.2023 Zástery Naťa a Maťo s. r. o. 46558390  180,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865994 25.5.2023 Papierové tašky INPAP PLUS s.r.o. 29213517  31,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865995 25.5.2023 Knihy Grada Slovakia s.r.o. 31346103  309,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865996 25.5.2023 Prístrešky na odpad - ul. Družstevná Maritom s.c. Mariusz Plawecki, Tomasz Plawecki 7372035984   7 090,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865997 25.5.2023 Multišatka Premium - potlač Beh Soviou poľanou Gama print s.r.o. 47036486  700,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865998 25.5.2023 Kvetinová výzdoba ENGO TATRY s.r.o. 36448109  2 597,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865999 25.5.2023 Pohostenie - výročná schôdza - hasiči Juraj Galajda 10771999  896,42 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866003 25.5.2023 Makadám - sv. Hubert GT - base s.r.o. 52714802  165,20 EUR 
Detail Zmluva o reklame 17052023 23.5.2023 Zmluva o reklame na podujatí „Beh Soviou Poľanou“ Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  200,00 EUR 
Detail Zmluva o reklame 18052023 23.5.2023 Zmluva o reklame na podujatí „Beh Soviou Poľanou“ POLYFORM, s.r.o. 31679137  500,00 EUR 
Detail Zmluva o dielo 180520231 23.5.2023 Rekonštrukcia miestnych ciest ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, Moyzesova, sv. Anny Bachleda Pavel - BAPAS 17289700  237 080,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865970 22.5.2023 Nákup služobných zbraní: krátke guľové zbrane 9mm AUTOSPOL O.K., s.r.o. 36459518  936,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866001 22.5.2023 Dekontaminácia chladiacej miestnosti Peter Fejér 34903046  100,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866002 22.5.2023 Letná výzdoba ENGO TATRY s.r.o. 36448109  920,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02052023 17.5.2023 Dotácia DHZO Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva Dodávateľská 15052023 17.5.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie - Powerfitko Občianske združenie SILA A ZDRAVIE 50040561   
Detail Zmluva Dodávateľská 150520232 17.5.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie - Mestský športový klub Podolínec Mestský športový klub Podolínec 42238692  20 800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865969 16.5.2023 kontajnerové stojiská ul. Družstevná EuroDok s. r. o. 53120892  2 613,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865968 15.5.2023 Jarmok - javisko s ozvučením Zaudio s.r.o. 46925023  4 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865967 9.5.2023 technická pomoc Ing. Otto JENDREJÁK 37876333  100,00 EUR 
Nastavenia cookies