Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 00151113 23.10.2018 Nákup pier NATIONAL PEN   144,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 518496 23.10.2018 Oprava poplašného zariadenia CONEX, spol. s.r.o. 31588981  816,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018/38 23.10.2018 Rezivo - knižnica altánok Alojz Kačur Píla pri kaštieli 40124622  849,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 20184888 23.10.2018 Vývoz kontajnerov - Stodola, Cintorín EKOS, spol. s.r.o. 36168475  366,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 18010 23.10.2018 Právne služby 10/2018 JUDr. Dávid Hoffman 43207073  830,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 172018 23.10.2018 Projektová dokumentácia - Tribúna a šatne v areáli MsKS Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. 45 371 415   1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180109 19.10.2018 Kontrola plynovej kotolne - Dom služieb Ing. Milan ZUBAL - Keras 11949627  483,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180110 19.10.2018 Kontrola plynovej kotolne MsKS Ing. Milan ZUBAL - Keras 11949627  172,70 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 07/2018-1 19.10.2018 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve -Klejovci Milan Kleja    
Detail Faktúra došlá 2290100965 18.10.2018 Preddavková platba Východoslovenská energetika a.s. 44483767  330,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018020 18.10.2018 Nákup materiálu + OPP Mária Šatalová 33083321  225,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018021 18.10.2018 Nákup materiálu Mária Šatalová 33083321  66,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2290069086 18.10.2018 Preddavková platba Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2290100965 18.10.2018 Preddavková platva Východoslovenská energetika a.s. 44483767  370,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018151 18.10.2018 Stravné lístky - dôchodcovia Helena Smandrová - G.H.S. 33073899  3 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20181321 18.10.2018 BOZP - september 2018 Pracovná zdravotná služba s. r. o. 36833118  77,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 562018 18.10.2018 Tréningové futbalové ihrisko MATFIAK DISTRIBUTION s.r.o. 43971717  15 992,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 1560005070 18.10.2018 Matrika - rodné a sobášne listy Centrum polygrafických služieb 42272360  72,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 180100440 18.10.2018 Predplatné RESCUE report - protipožiarna ochrana RESCUE media s. r. o. 04752805  15,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 27032016 18.10.2018 Vytýčenie plynovodu ul.Sv.Anny 22 a 42 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256