Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Zámenná ZZ/2022-PSK 18.3.2022 Zámenná zmluva Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Objednávka vyšlá 865836 17.3.2022 Opravu krbu v pivničných priestoroch MsÚ ERIMONT s.r.o. 45956464  888,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865835 15.3.2022 LED svetelná alej - DHZ Tatra 815 RadolTech s.r.o 46950885  234,99 EUR 
Detail Zmluva Zámenná 1/ZZ/2022 11.3.2022 Zámena pozemkov Ing. Jozef Labis    
Detail Zmluva Kúpna 3/KZ/2021-1 11.3.2022 Predaj pozemku Ján Smandra    
Detail Zmluva Zámenná 08032022 7.3.2022 Dodatok č. 1 ku zámennej zmluve Vladimír Zavadský    
Detail Zmluva o dielo 23022022 4.3.2022 Zabezpečenie komplexného procesu verejného obstarávania pre projekt „Využitie aerotermálnej... Mgr. Ľubica Straková 52210740  2 800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865834 28.2.2022 rezivo Chlpáň Ján 17122724   
Detail Objednávka vyšlá 865832 24.2.2022 Vypracovanie energetického auditu pre budovu ZŠ v zmysle podmienok výzvy OPKZP-PO4-SC421-2019-61. Ing. Milan Šalata - ENERGETICKÉ AUDITY 50133373  900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865833 24.2.2022 PD pre projekt "Využitie aerotermálnej energie pre ZŠ" Ing. Ján Šlosár 30290325  1 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865831 23.2.2022 Dopravné značenie Dopravné značenie Poprad s.r.o. 31599613  1 760,40 EUR 
Detail Zmluva o dielo 16022022 18.2.2022 Vyrobenie faksimile z originálu listiny uloženej v Štátnom archíve v Prešove Peter Ližbetin   870,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/BU/2022 7.2.2022 O poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 00179124  146 776,77 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/SZUŠ/2021 7.2.2022 O poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. Občianske združenie Kreatívna mládež Podolínca 42232848  86 668,47 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865825 25.1.2022 Práce s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  1 395,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865830 24.1.2022 PD - dočasné dopravné značenie "Podolínsky jarmok" Zaremprojekt s.r.o. 52957128  300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15012022 18.1.2022 Finančná dotácia projektu Powerfitko Občianske združenie SILA A ZDRAVIE 50040561  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 150120222 18.1.2022 Finančná dotácia pre Mestský športový klub Podolínec Mestský športový klub Podolínec 42238692   
Detail Objednávka vyšlá 865824 3.1.2022 Geometrický plán na zámenu pozemku Miroslav Ščurka - Geodet 10768394  227,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 30122021 30.12.2021 Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie prevádzky pohrebnej služby, pohrebiska a domu smútku v... JB Universal Servis s.r.o. 53928342   
Nastavenia cookies