Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 865486 7.5.2019 Nákup kníh do knižnice, 26 ks KYBEROS Group, s.r.o. 44792042  246,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 190022 6.5.2019 Kancelárske potreby Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM 43257488  471,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 190017/4 6.5.2019 Nákup materiálu Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  200,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 20191750 6.5.2019 Odber nebezpečného a veľkoobjemového odpadu EKOS, spol. s.r.o. 36168475  814,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 201900680 6.5.2019 Nákup pohárov - komisia kultúry a športu Martin Adamčík - MAAD 41452534  35,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 201901108 6.5.2019 Strava - Hasiči SLK - Catering, s.r.o. 50115723  268,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865485 3.5.2019 Tlač banerov Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  57,60 EUR 
Detail Zmluva Zámenná 4/2019 3.5.2019 Zámena pozemku Ján Smandra    
Detail Faktúra došlá 0017576166/4 2.5.2019 Mobilné služby Orange Slovensko, a. s. 35697270  182,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19001-1 2.5.2019 Kvetinová výzdoba Michaela Kováčová - FLEUR 51619709  492,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019013 2.5.2019 Nákup materiálu + OPP Mária Šatalová 33083321  62,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2199900704 30.4.2019 Osvedčovacia kniha ŠEVT a.s. 31331131  12,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 201906071 30.4.2019 Náhradny diel na svetlo - ObZS eLED s.r.o. 51881969  39,79 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865484 30.4.2019 Kancelársky nábytok Kancelária 24h s.r.o. 46493000  917,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 20191723 30.4.2019 Vývoz kontajnerov EKOS, spol. s.r.o. 36168475  404,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 20191743 30.4.2019 Vývoz kontajnera EKOS, spol. s.r.o. 36168475  113,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 190350 30.4.2019 Čistiace prostriedky MsKS BRISTON s.r.o. 45547921  185,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 5/2019 30.4.2019 Zmluva o nájme nebytových piestorov Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  122,27 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865483 29.4.2019 Výsadba mesta 2019 Michaela Kováčová - FLEUR 51619709  492,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 59057 25.4.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474