Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 5/BD/2022 7.9.2022 Predaj pozemku pod bytovkou Bernolákova 10   786,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 6/BD/2022 7.9.2022 Predaj pozemku pod bytovkou Bernolákova 12 Bernolákova 12/550    
Detail Zmluva Kúpna 8/BD/2022 7.9.2022 Predaj pozemku pod bytovkou Bernolákova 551/16 Bernolákova 551/16   774,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 3/KZ/2022 6.9.2022 Predaj pozemku KN-C 1099/18 Tomáš Dziak    
Detail Zmluva Nájomná 9/NZ/2022 6.9.2022 Nájom časti pozemku Ondrej Kozub   30,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 9/BD/2022 5.9.2022 Pozemok pod bytovkou Bernolákova 18 Bernolákova 18    
Detail Zmluva Nájomná 10/NZ/2022 1.9.2022 Nájom časti pozemku PZ Javor Podolínec   0,80 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2/NP/2022 1.9.2022 Prenájom skladu Spišská Charita   1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22082022 22.8.2022 Zmluva o dielo „Rekonštrukcia chodníka na ul. Bernolákova" Nolen s.r.o. 50807129   
Detail Objednávka vyšlá 865882 22.8.2022 Nákup kníh do knižnice IKAR, a. s. 00678856  84,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17082022 17.8.2022 Dodatok č. 1 k zmluve č. 06/PFP/2022 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku... Senires n.o. 45739021  125,38 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865876 5.8.2022 Servis vozidla Suzuki Ľudovít Leščinský 54717396  640,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07/PFP/2022 5.8.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálne služby Humanitarian, n.o. 45734461   
Detail Objednávka vyšlá 865881 5.8.2022 Uskutočnenie stavebných zmien v pivničných priestoroch MsÚ Silvester Strakula 51640716  2 676,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865874 1.8.2022 Rekonštrukcia podlahy na pracovisku UPSVR v Podolínci Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS 40714047  2 791,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865875 1.8.2022 Sanácia zosuvu svahu na ceste Jaroslav Krišanda 33 089 469  3 420,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KŽP-PO4-SC411-2019-61/CBM6 22.7.2022 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810  481 253,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15072022 20.7.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov Wellness Masvital s.r.o. 44 546 823  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20072022 20.7.2022 Dodávka vody verejným vodovodom, odvádzanie odpadových vôd, odvádzanie vôd z povrchového... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968   
Detail Objednávka vyšlá 865877 20.7.2022 Strava Jarmok 2022 Spojená škola sv. Klementa Hofbauera internátna 51906228  971,00 EUR 
Nastavenia cookies