Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 865640 30.1.2020 Materiál na rok 2020 Ing. Alena Marhefková 37169793   
Detail Faktúra došlá 0022020 30.1.2020 Revízia komínov - Sv. Anny 784/81, 82 KMEKOM, s. r. o. 46742557  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 200008 29.1.2020 Výbojky na verej. osvetlenie TOTAL LIGHTING s.r.o. 46280596  159,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1900768365 29.1.2020 Opravná faktúra za prípojovací poplatok Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  -194,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11912883 29.1.2020 Brit na sneh ŠUPA technika, Marián Šupa 11906022  205,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 10200002 29.1.2020 Oprava rozvodu kanalizácie - Dom Služieb Marián Boďo 44981236  3 904,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 320005 29.1.2020 Generálna oprava telekomunikačného systému Ing. Miroslav Šiffer CONEX 10833293  1 745,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200036 28.1.2020 Vývoz kontajnerov EKOS, spol. s.r.o. 36168475  512,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020002-1 28.1.2020 Kamenivo BAPAS s.r.o. 36491110  1 132,80 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 28012020/ 28.1.2020 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve VMV stavby a obchod, s.r.o. 44578903   
Detail Zmluva Dodávateľská 29012020 28.1.2020 Zmluva o spolupráci IA MPSVR SR Implementačná agentúra ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 30854687   
Detail Zmluva Kolektívna 28012020 28.1.2020 Kolektívna zmluva na rok 2020 Mesto Podolínec 00330132   
Detail Faktúra došlá 201912037 23.1.2020 Elektr. energia VO Hliník TOMAK, s.r.o. 31675981  61,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 102020 23.1.2020 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na výstavbu detského... Ing. Sylvia Slavkovská 44035934  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 204600101 23.1.2020 Kovové regále - archív Bludovický Svatý Ján s.r.o. 28645995  478,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020002 23.1.2020 Práce s plošinou ELPROMONT TATRY s.r.o. 31696571  426,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 200006 23.1.2020 Stravné lístky - dôchodcovia Juraj Galajda 10771999  640,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020006 23.1.2020 Stravné lístky - dôchodcovia Helena Smandrová - G.H.S. 33073899  3 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200002 22.1.2020 Oprava kotla - Knižnica Ing. Milan ZUBAL - Keras 11949627  418,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 120015 22.1.2020 Audit účtovnej závierky za 4. štvrťrok 2019 GemerAudit spo. s.r.o. 31681301  1 080,00 EUR