Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 20201523 14.7.2020 BOZP - jún 2020 Pracovná zdravotná služba s. r. o. 36833118  77,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 200031 14.7.2020 Kamenivo ŠTRKOTREND s. r. o. 36470589  54,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 8697335409 14.7.2020 Dodávka zemného plynu - júl 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  1 874,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20200027 14.7.2020 Nákup materiálu, OPP - Dom služieb, kasárne, dielňa Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  367,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 220200735 14.7.2020 Príprava a vykonanie emisnej a technickej kontroly - SL-346DT ALD MOBIL s.r.o. 45950849  171,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020076 14.7.2020 Stravné lístky - dôchodcovia Helena Smandrová - G.H.S. 33073899  3 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 220031374 14.7.2020 Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - jún 2020 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  154,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020123 14.7.2020 Kosačka STIGA, olej Róbert Fucha-REPO 34917250  357,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 8263952684 14.7.2020 Telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  21,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 220031331 14.7.2020 Technik PO a činnosti BTS - jún 2020 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020741 14.7.2020 Projektová dokumentácia pre verejné osvetlenie ul. Sládkovičova Ľubomír Krempaský 41571134  510,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 520140663 14.7.2020 Zrážky - Knižnica ... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  17,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 520140664 14.7.2020 Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  48,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 520140665 14.7.2020 Vodné, stočné, zrážky - ObZS Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  95,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 520140692 14.7.2020 Stočné, zrážky - Kasárne Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  273,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 520140721 14.7.2020 Zrážky - mestské komunikácie Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  2 867,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 200032-1 14.7.2020 Kamenivo, piesok - povodeň ŠTRKOTREND s. r. o. 36470589  1 038,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 32200090 14.7.2020 Čistenie a pretláčanie kanalizácie - Dom smútku Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  340,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 32200091 14.7.2020 Čistenie a pretláčanie kanalizácie - Dom smútku Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  268,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020064 14.7.2020 Práce s plošinou ELPROMONT TATRY s.r.o. 31696571  96,60 EUR