Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 8245104463 11.11.2019 Telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  107,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002784-3 11.11.2019 Elektr. energia - Šatne MŠK Východoslovenská energetika a.s. 44483767  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002740-10 11.11.2019 Elektr. energia - Garáž, Záložňa, DS-spoloč.priestory, VO, Shop, Električka, ObZS, Úrad... Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 443,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8697090639 11.11.2019 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  2 687,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190469 11.11.2019 Činnosť s traktorom Lesy mesta Podolínec s.r.o. 50332490  738,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8245104430 11.11.2019 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  28,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 8245046744 11.11.2019 Mobilné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  145,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 19522 11.11.2019 PHM - október 2019 TECHPETROL s. r. o. 36469688  555,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 219032314 11.11.2019 Technik PO a činnosti BTS - október 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  204,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 219032245 11.11.2019 Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - október 2019 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  154,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 8245104486 11.11.2019 Telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  21,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865591 8.11.2019 Porealizačné zameranie stavby "Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty" Margita Olekšáková ZEBEKA 40127117  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20195294 6.11.2019 Vývoz kontajnera EKOS, spol. s.r.o. 36168475  142,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 20195303 6.11.2019 Vývoz konvy EKOS, spol. s.r.o. 36168475  4 914,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 1019111205 6.11.2019 Výkon zodpovednej osoby - november 2019 Oosobnýudaj.sk,sro. 50528041  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190054 6.11.2019 Nákup materiálu Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  49,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 19007108 6.11.2019 Online newsletter Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o. 35730129  175,80 EUR 
Detail Zmluva o dielo 06112019 6.11.2019 Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929   
Detail Faktúra došlá 219032146 5.11.2019 Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - Sv. Anny 784/81, 82 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  87,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 20195276 5.11.2019 Vývoz kontajnerov EKOS, spol. s.r.o. 36168475  430,07 EUR