Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 865891 3.10.2022 Čistiaca chémia Štefan Bachleda 41845838  169,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865888 30.9.2022 Stlpik FeZN pre dopravnú značku Dopravné značenie 31599613  37,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865889 30.9.2022 Al pätka a FeZn stlpik pre dopravnu značku Dopravné značenie 31599613  48,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28092022 29.9.2022 Zmluva o poskytovaní implementačných služieb „Prístavba materskej škôlky v meste... PRIMAVERA PO, s.r.o. 47 604 859  7 800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865887 26.9.2022 Predsezónna prehliadka kotolní Ing.Milan Gánovský ELGASTECH 47644176  185,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865890 26.9.2022 Podolínsky spravodaj Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  398,00 EUR 
Detail Zmluva Kolektívna 20221 22.9.2022 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, Základná organizácia pri MsÚ v Podolínci    
Detail Objednávka vyšlá 865886 21.9.2022 Vyčistenie žumpy Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  138,66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20092022 20.9.2022 Dodatok č. 1 Občianske združenie Kreatívna mládež Podolínca 42232848  90 488,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 200920221 20.9.2022 Dodatok č. 1 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 00179124  153 245,85 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865885 20.9.2022 Figurína tip A HejShop - internetový obchod 37274864  114,65 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 16092022 16.9.2022 Dodatok č. 1 Ing. Martina Gmucová    
Detail Zmluva o dielo 09092022 12.9.2022 Zmluva o dielo „Prístavba materskej škôlky v meste Podolínec“ SLOVDACH, s.r.o. 36465330  953 701,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865884 9.9.2022 Kamenivo na posyp BAPAS s.r.o. 36491110  1 480,45 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865883 7.9.2022 Práce na vodovodnom potrubí Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  72,58 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 1/BD/2022 7.9.2022 Predaj pozemku pod bytovkou Družstevná 14,15   736,30 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 2/BD/2022 7.9.2022 Predaj pozemku pod bytovkou Družstevná 17   660,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 3/BD/2022 7.9.2022 Predaj pozemku pod bytovkou Družstevná 19   657,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 4/BD/2022 7.9.2022 Predaj pozemku pod bytovkou Družstevná 20   654,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 7/DB/2022 7.9.2022 Predaj pozemku KN-C 222/4 Bernolákova 13    
Nastavenia cookies