Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 31102023 8.11.2023 Zmluva o odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  1,42 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866088 6.11.2023 Oprava Tatra 815 - DHZ Pavol Nahalka AUTOSERVIS 37110454  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 30102023 3.11.2023 Dohoda - Pomoc v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 24102023 30.10.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.09.2022 SLOVDACH, s.r.o. 36465330  1 008 285,18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866068 24.10.2023 Objednávka Ing. Otto JENDREJÁK 37876333  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866069 24.10.2023 Kompresor - DHZ METSON s. r. o. 53093186  930,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská N20231017069 24.10.2023 zabezpečenie výkonu terénnej sociálnej práce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 30854687   
Detail Zmluva o poskytnutí sponzorského daru 101020232 23.10.2023 Darovacia zmluva VMV stavby a obchod, s.r.o. 44578903  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 101020231 20.10.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.05.2023 na realizáciu diela: „Rekonštrukcia miestnych... Bachleda Pavel - BAPAS 17289700  62 156,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18102023 20.10.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení č. 8004200122 SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail Objednávka vyšlá 866067 19.10.2023 Žalúzie MsKs PS TRADE Slovakia, s. r. o. 36495751  1 089,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866063 17.10.2023 Deratizácia Lukáš Šujeta-DDD 44407513   
Detail Objednávka vyšlá 866064 17.10.2023 dodanie a montáž komína na požiarnej zbrojnici Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  3 571,13 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866065 17.10.2023 dodanie a montáž kombinovaného kotla Jozef Marhefka - Stempak 51100029  6 148,31 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866066 17.10.2023 prezentácia v projekte Poznávací atlas regiónu Spiš Zirek group, s.r.o. 47200839  1 232,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16102023 16.10.2023 Dohoda o urovnaní FOLXI s.r.o. 52132757   
Detail Objednávka vyšlá 866062 11.10.2023 spracovanie PD RG ATELIÉR, s.r.o. 45271011  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10102023 10.10.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.05.2023 na realizáciu diela: „Rekonštrukcia miestnych... BAPAS s.r.o. 36491110  62 156,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866061 9.10.2023 práce bagrom EuroDok s. r. o. 53120892  1 320,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866060 6.10.2023 vypracovanie projektovej dokumentácie požiarnej ochrany a statického
posudku pre stavebné...
Ing. Martin Dobiáš 46430636  400,00 EUR 
Nastavenia cookies