Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 190054 6.11.2019 Nákup materiálu Milan Sterančák - ADEMSTAV 33084971  49,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 19007108 6.11.2019 Online newsletter Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o. 35730129  175,80 EUR 
Detail Zmluva o dielo 06112019 6.11.2019 Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929   
Detail Faktúra došlá 219032146 5.11.2019 Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - Sv. Anny 784/81, 82 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  87,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 20195276 5.11.2019 Vývoz kontajnerov EKOS, spol. s.r.o. 36168475  430,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 20190051-1 5.11.2019 Fošne - dielňa ul. Lesná Ján Chlpáň 17122724  156,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 190039-1 5.11.2019 Kancelárske potreby Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM 43257488  157,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 19306194 4.11.2019 Statická záťažová skúška - ul. Školská QUALIFORM SLOVAKIA, s.r.o. 35 826 045  230,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019028-1 4.11.2019 Nákup materiálu - Hasiči Mária Šatalová 33083321  113,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019029 4.11.2019 Nákup materiálu Mária Šatalová 33083321  633,63 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865588 4.11.2019 Znalecký posudok Ing. Štefan Zima   0,00  
Detail Objednávka vyšlá 865587 31.10.2019 Parketové sokle KRaF 36752967  640,45 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 20/2019 31.10.2019 Nájomná zmluva Michal Duračinský   8,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 25/2019 31.10.2019 Nájomná zmluva na nebytové priestory MIMAR SERVIS s. r.o. 51920468  119,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 17545201 29.10.2019 Spádové kliny - Dom Služieb POLYFORM, s.r.o. 31679137  182,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 119316 29.10.2019 Audit účtovnej závierky za 1.-3. štvrťrok 2019 - I. etapa GemerAudit spo. s.r.o. 31681301  1 080,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20195247 29.10.2019 Vývoz kontajnerov EKOS, spol. s.r.o. 36168475  321,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 20195233 29.10.2019 Vývoz kontajnerov EKOS, spol. s.r.o. 36168475  296,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 190301 29.10.2019 Betón - ul. Lesná Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  227,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019035 29.10.2019 Kancelárske a čistiace prostriedky + OPP - ObZS, MsÚ Ing. Alena Marhefková 37169793  64,39 EUR