Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2290078162 11.10.2018 Elektrická energia - knižnica Východoslovenská energetika a.s. 44483767  43,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 7309047445 11.10.2018 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  1 879,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8217966211 11.10.2018 Telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  17,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8217966184 11.10.2018 Telefónne služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  94,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 8217966137 11.10.2018 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  24,83 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 10.10.2018 Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty Ing.Viliam Čech 34347470   
Detail Faktúra došlá 180218695 10.10.2018 Doména Podolínec.uk EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161  31,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 110180063 8.10.2018 Školenie - stavebné úrady Slovenská komora stavebných inžinierov 30779022  98,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180298 5.10.2018 Účastnícky poplatok - konzultácia SOTAC, s.r.o. 36189855  69,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9042033 5.10.2018 materiál na vodovodnú prípojku Palstav 36468495  1 490,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 9042034 5.10.2018 Altánok Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera 17151481  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200003518 4.10.2018 Čistiace prostriedky - MsKS, DS, MsÚ, knižnica Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  25,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 118309 4.10.2018 Unášač, remeň KOVOSPOL KK, s.r.o. 36477451  73,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20185112 4.10.2018 Odpadové nádoby + dopravné náklady Next Team, s.r.o. 36487104  70,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03102018 3.10.2018 Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Objednávka vyšlá 20042056 2.10.2018 brit na radlicu ŠUPA technika, Marián Šupa 11906022  0,00  
Detail Faktúra došlá 8217309169 2.10.2018 Mobilné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  111,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/2018 2.10.2018 Drobný želez. a kancel. materiál Jozef Hanečák 31003681  67,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 20184213 2.10.2018 Vývoz kontajnerov EKOS, spol. s.r.o. 36168475  131,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180037 2.10.2018 Vykonanie 3 ročnej odbornej skúšky na plošine - ObZS Jozef Berk 11931329  287,00 EUR