Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 20183622 6.9.2018 Ekos - kontajnery EKOS, spol. s.r.o. 36168475  534,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 218031693 6.9.2018 Služby v oblasti tech. elektrických zariadení - august LIVONEC SK, s.r.o. 48121347  154,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1018091202 6.9.2018 Výkon zodpovednej osoby - september Oosobnýudaj.sk,sro. 50528041  72,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0200002818 6.9.2018 Čistiace prostriedky - OBZS, MsKS, DS MsÚ Peter Smandra - Pod Gaštanom 10768017  116,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 181140 6.9.2018 Držiaky spätného zrkadla GAMBOŠ AUTODIELY 30891141  116,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 134/18/AZ 6.9.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s 36485250   
Detail Zmluva Dodávateľská 05092018 6.9.2018 stavebné práce na "tréningovom futbalovom ihrisku" Matfiak Distribution s.r.o. 43971717  15 992,36 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 00118 30.8.2018 nájomná zmluva na pozemky -"Podolínec - prioritné protipovodňové opatrenia mesta" Slovenský vodohospodársky podnik 36022047   
Detail Zmluva Dodávateľská 2018350 30.8.2018 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Faktúra došlá 2181902122 27.8.2018 Poskytnutie úľavy podľa Sadzobníka - Podolínec sa zabáva SOZA 00178454  -36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020182550 23.8.2018 trofej - protipožiarna ochrana Firesystem, s. r. o. 44543697  27,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201807009 23.8.2018 vývoz fekálií MsKS TOMAK, s.r.o. 31675981  39,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180985 23.8.2018 BOZP - júl 2018 Pracovná zdravotná služba s. r. o. 36833118  77,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 20183589 23.8.2018 ekos kontajner stodola EKOS, spol. s.r.o. 36168475  270,21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31/2/2018 23.8.2018 Nájomná zmluva za hrob E33 Jana Reľovská   8,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2/2018 23.8.2018 Nájomná zmluva za hrob E81 Mária Cirvusová   16,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 33045007 22.8.2018 knihy do knižnica 30 ks KYBEROS Group, s.r.o. 44792042  250,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002798 21.8.2018 elektrická energia - Kičora Východoslovenská energetika a.s. 44483767  161,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002740 21.8.2018 el. energia - VO, dom smútku, dom služieb Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 646,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 518149528 21.8.2018 stočné kasárne Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  255,36 EUR