Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 865934 7.3.2023 Automatické zverejňovanie CUET a UET CORA GEO, s. r. o. 31612989  305,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865929 6.3.2023 Pôdne bloky, Rozdielová tabuľka pre mapový portál m-obec T-mapy s.r.o. 43995187  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865930 6.3.2023 Rozpočet ELI - MsKs Ľubomír Krempaský 41571134  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865933 6.3.2023 Nákup kníh KYBEROS Group, s.r.o. 44792042  128,03 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866040 5.3.2023 Dopravno-psychologické vyšetrenie ADVIUM s. r. o. 50433393  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866043 5.3.2023 PD - dopravné značenie - Beh Soviou Poľanou Ing. Michal Žid - Engineering consulting 50495747  120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04032023 4.3.2023 Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Cyklotrasa Podolínec -... INPRO Poprad, s.r.o. 36501476  8 400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865928 3.3.2023 M-obec - inžinierske siete , digitálny územný plán T-mapy s.r.o. 43995187  2 803,20 EUR 
Detail Zmluva o dielo 1/2023 3.3.2023 Projektová dokumentácia „Telocvičňa v meste Podolínec“ RG ATELIÉR, s.r.o. 45271011   
Detail Zmluva o dielo 03032023 3.3.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.12.2022 „Obnova kultúrnej pamiatky Mestského úradu v... RG ATELIÉR, s.r.o. 45271011   
Detail Zmluva Mandátna 02032023 3.3.2023 Stavebný dozor k projektu "Prístavba materskej školy v meste Podolínec" Stanislav Šivčo - EMIX Podolínec 31004407  9 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865931 3.3.2023 dočasný pútač Dávid Hanzely - Tlačiareň Ľubovňa 47335432  588,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866039 1.3.2023 Výsadba zelene - Lipa Green Art Shop, s.r.o. 47364319  277,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 01032023 1.3.2023 Prenájom záhradky Strakula Peter   24,90 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 24022023 28.2.2023 Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Objednávka vyšlá 865926 27.2.2023 policový regál IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436  214,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2023 24.2.2023 Architektonicko-historický výskum, Radnica, Mariánske nám. 3, Podolínec, č. ÚZPF 3951/1 Mgr. Michaela Haviarová, PhD. 42081432  6 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865925 23.2.2023 reflexné pásy EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. 47320834  284,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20022023 20.2.2023 Zmluva o sprostredkovaní predaja vstupeniek/registrácií Originals s.r.o. 46852867   
Detail Objednávka vyšlá 865932 20.2.2023 Kancelársky stôl Jakub Šugerek 46048201  100,00 EUR 
Nastavenia cookies