Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 080320212 8.3.2021 Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Kúpna 05032021 5.3.2021 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 10/KZ/2020
Lyžiarsky klub Podolínec 37937197   
Detail Zmluva Dodávateľská 02032021 2.3.2021 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Objednávka vyšlá 865747 2.3.2021 Zabezpečenie stravovania počas testovania Základná škola s materskou školou 31967256  100,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865748 2.3.2021 Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM Ľubovnianska nemocnica, n.o. 37886851  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 865761 1.3.2021 Murárske práce v pivničných priestoroch MsÚ František Michalec 41173104  1 180,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865744 23.2.2021 Tlačená kniha Wolters Kluwers s.r.o. 31348262  28,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865750 23.2.2021 Zneškodnenie NO EKOS, spol. s.r.o. 36168475  153,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865745 22.2.2021 Zabezpečenie stravovania počas testovania Základná škola s materskou školou 31967256  113,74 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865746 22.2.2021 Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM Ľubovnianska nemocnica, n.o. 37886851  2 160,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865749 22.2.2021 Dezinfekčné a ochranné prostriedky Bc. Jozef Selep STONAKO 40318575  1 017,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18022021 18.2.2021 Dodatok k zmluve o poskytovaní veterinárnych činností a služieb MVDr. Jozef Beňačka 37 168 444   
Detail Objednávka vyšlá 865740 17.2.2021 Zabezpečenie stravovania počas testovania Základná škola s materskou školou 31967256  99,88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865741 17.2.2021 Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM Ľubovnianska nemocnica, n.o. 37886851  0,00  
Detail Zmluva Kúpna 12022021 15.2.2021 Predaj pozemkov:
- KN-C 35/3, druh pozemku: záhrada, o výmere 77 m2,
- KN-C 35/6, druh...
Martin Kozub   3 195,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 120220211 15.2.2021 Predaj nehnuteľností v k.ú. :
- pozemok KN-C 596, druh pozemku:zastavaná plocha a nádvorie,...
Marcela Zavadská, Dominik Britaňák   25 025,25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865743 15.2.2021 Hasičská výstroj PROMETEUS-SL s. r. o. 36463906  267,84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865739 11.2.2021 Zabezpečenie zdravotníckeho personálu MOM Ľubovnianska nemocnica, n.o. 37886851  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 865738 10.2.2021 Zabezpečenie stravovania počas školského testovania Základná škola s materskou školou 31967256  66,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865735 8.2.2021 Oprava a zriadenie kanalizačných vpustí Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  3 004,45 EUR 
Nastavenia cookies