Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Nájomná 6/NZ/2022 1.6.2022 Prenájom pozemku JADOLINVEST s.r.o. 44945248   
Detail Zmluva Nájomná 5/Nz/2022 1.6.2022 Prenájom pozemku Marta Urbanská    
Detail Zmluva Nájomná 4/NZ/2022 1.6.2022 Nájom časti pozemku Milan Strakula   2,80 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 1/NZ/2022 1.6.2022 Prenájom časti pozemku Bytové spoločenstvo Tatranská 29   85,90 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2/NZ/2022 1.6.2022 Nájom časti pozemkov Ján Čupka   106,70 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 010620221 1.6.2022 Dodatok č. 3 PALMED, s.r.o. 43908934   
Detail Zmluva Dodávateľská 24052022 31.5.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálne služby z... Zariadenie pre seniorov Minor n.o. 53044703  349,69 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865855 30.5.2022 PVC samolepky Dávid Hanzely - DAVO advertising 47335432  63,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865856 30.5.2022 Prepojovací kábel ZipserNet s.r.o. 46019537  677,03 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865857 30.5.2022 PC komponenty Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM 43257488  292,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865863 23.5.2022 Nákup kníh do knižnice FORTUNA LIBRI a.s. 35720441  55,74 EUR 
Detail Zmluva o dielo 18052022 19.5.2022 „Dodávka a montáž detského ihriska“ B – komplet s.r.o. 36 600 326   
Detail Zmluva Kúpna 19052022 19.5.2022 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 1/KZ/2022 zo dňa 8.4.2022 Peter Hudáček    
Detail Objednávka vyšlá 865870 19.5.2022 Propagačné perá Sketch s. r. o. 54 087 988  379,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 09052022 16.5.2022 Licenčná zmluva eSYST s.r.o. 50139088   
Detail Objednávka vyšlá 865851 16.5.2022 Vybudovanie prívodu k ER SVIT - EL, s. r. o. 51896974  205,96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865850 12.5.2022 Vystúpenie na MDD Divadelný Svet 50528611  280,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865847 11.5.2022 Nafukovací hrad na Jarmok 2022 Jozef Mazurek Detské atrakcie Ema 53003616  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865848 11.5.2022 Vystúpenie Sranda Banda Pegas Magic s.r.o. 44139322  400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865853 2.5.2022 Hrnčeky s potlačou Roman Bekeš 51904721  597,50 EUR 
Nastavenia cookies