Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 865876 5.8.2022 Servis vozidla Suzuki Ľudovít Leščinský 54717396  640,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 07/PFP/2022 5.8.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálne služby Humanitarian, n.o. 45734461   
Detail Objednávka vyšlá 865874 1.8.2022 Rekonštrukcia podlahy na pracovisku UPSVR v Podolínci Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS 40714047  2 791,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865875 1.8.2022 Sanácia zosuvu svahu na ceste Jaroslav Krišanda 33 089 469   
Detail Zmluva Dodávateľská KŽP-PO4-SC411-2019-61/CBM6 22.7.2022 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810  481 253,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15072022 20.7.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov Wellness Masvital s.r.o. 44 546 823  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20072022 20.7.2022 Dodávka vody verejným vodovodom, odvádzanie odpadových vôd, odvádzanie vôd z povrchového... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968   
Detail Objednávka vyšlá 865873 18.7.2022 Polohopisné a výškopisné zameranie tribúny Miroslav Ščurka - Geodet 10768394  70,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865871 11.7.2022 Ventilátory ERANSA s.r.o. 47387785  875,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865872 11.7.2022 Folklorna skupina Javorina - jarmok Folklorna skupina Javorina 42227984  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865867 9.7.2022 Ozvučenie a osvetlenie - Jarmok 2022 Rytmus - music and computer world, s. r. o. 45482349  3 600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865868 1.7.2022 Tričká - Jarmok 2022 Naťa a Maťo s. r. o. 46558390  1 903,39 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865869 1.7.2022 Propagačná taška Sketch s. r. o. 54 087 988  241,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865866 30.6.2022 Stavebné práce - most na Ulici Jozefa Smreka Dominik Hanečák 40320995  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1557/2022 29.6.2022 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287   
Detail Zmluva Dodávateľská 06/PFP/2022 27.6.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálne služby z... Senires n.o. 45739021    
Detail Zmluva Dodávateľská 05/PFP/2022 27.6.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálne služby z... Humanitarian, n.o. 45734461  700,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865865 21.6.2022 Bezdrôtový set MiPro mikrofón a prijmač Rytmus - music and computer world, s. r. o. 45482349  595,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 322 0944 17.6.2022 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 865861 14.6.2022 Elektroinštalačné lišty Elektro Alica s.r.o. 50144341  122,40 EUR 
Nastavenia cookies