Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva o dielo 06122023 8.12.2023 Modernizácia verejného osvetlenia v meste Podolínec O.S.V.O.comp, a.s. 36460141  287 978,59 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 2/NZ/2023 6.12.2023 Prenájom časti pozemku Barbora Zavadská   16,05 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 3/KZ/2023 6.12.2023 Predaj pozemkov Jaroslav Šiška   720,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č. 4/ B 6.12.2023 Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov Milada Borovská 10772553  269,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č. 5/F 6.12.2023 Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov Iveta Faltičková 41567609  172,50 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č. 5/B 6.12.2023 Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov Alena Boďová 33077789  181,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866095 5.12.2023 výkon zimnej údržby miestnej komunikácie Správa a údržba ciest PSK, oblasť Stará Ľubovňa 379 36 859  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866094 30.11.2023 jednorazový riad Tomáš MAtuškovič . TOMAHYGIENA 43749941  38,60 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 22112023 29.11.2023 Dohoda o ukončení nájmu Jozef Osvald    
Detail Zmluva Nájomná 3/NZ/2023 29.11.2023 Nájomná zmluva Andrea Osvaldová   14,40 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 5/NZ/2023 29.11.2023 Nájomná zmluva Ľubomír Lenkavský   10,40 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 6/NZ/2023 29.11.2023 Prenájom pozemku Ivan Laučík   2,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná Dodatok č. 1 /2023 29.11.2023 Prenájom časti pozemku Alžbeta Sniezko   5,30 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 4/NZ/2023 29.11.2023 Prenájom pozemkov Anna Šišková   19,50 EUR 
Detail Zmluva Nájomná 5/NP/2023 29.11.2023 Prenájom nebytových priestorov Bc. Anna Lejová 34918124  49,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866091 29.11.2023 výkon zimnej údržby miestnej komunikácie Správa a údržba ciest PSK, oblasť Stará Ľubovňa 379 36 859  250,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866092 29.11.2023 stála tabuľa pre projekt Dávid Hanzely - Tlačiareň Ľubovňa 47335432  348,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866093 29.11.2023 Vianočné ozdoby Proki s r.o. 47490373  165,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866090 23.11.2023 asfaltovanie chodníkov v areáli ZŠ s MŠ v Podolínci Pavel Bachleda - BAPAS 17289700  2 754,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 866089 14.11.2023 vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie LOVIS Energy s.r.o. 55011284  3 900,00 EUR 
Nastavenia cookies