Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Mandátna 01032012 8.3.2012 Zmluva o nájme futbalového ihriska Obec Bušovce 00326127   
Detail Zmluva Mandátna DOS 1/2010 8.3.2012 Doplnok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby František Patterman   48,03 EUR 
Detail Zmluva Mandátna DOS 2/2010 8.3.2012 Doplnok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby Jaroslav Jašurek   34,13 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 73/2012 9.3.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Ján Nedorostek    
Detail Zmluva Mandátna 100731897ZoP 12.3.2012 Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  387,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 74/2012 12.3.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Miroslav Schutz    
Detail Zmluva Mandátna 15122011 14.3.2012 Kolektívna zmluva pre zamestnancov SLOVES, Základná organizácia pri Mestskom úrade v 22664980979   
Detail Zmluva Dodávateľská 75/2012 14.3.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Viktor Francúz    
Detail Zmluva Dodávateľská 76/2012 14.3.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Ján Chlebák    
Detail Zmluva Dodávateľská 77/2012 20.3.2012 kúpna zmluva Jozef Bilák   160,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 533/2012/130 26.3.2012 Zmluva o nájme bytu Kubisová Anna   1 589,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 782012 26.3.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Štefan Bjalončík    
Detail Zmluva Dodávateľská 79/2012 27.3.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Milan Kolumber    
Detail Zmluva Dodávateľská 2012 30.3.2012 Zakúpenie zdravotníckej techniky HOSPIMED- Slovakia, spol. s. r. o. 31342311  48 950,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2012 30.3.2012 Propagácia, reklama a intzercia - predmet zákazky "Komplexná rekonštrukcia a modernicia... Pavol Sekelský - VIDEO STUDIO PS 44291647  9 818,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2011 30.3.2012 Inžiniersko-investorské činnosti INPO POPRAD s. r. o. 36501476  9 528,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02092011 30.3.2012 Stavebné práce - Rekonštrukcia a modernizácie zdravotného strediska EURO-BULDING, a. s. 35683066  405 993,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 100733180ZoP 4.4.2012 Zmluva o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 81/2012 17.4.2012 Zmluva o dielo ANNO 2000, s.r.o. 44 146 558   
Detail Zmluva Dodávateľská 82/2012 17.4.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie Slovenská republika zastúpená Ministerstvom doprav 30416094  8 970,96 EUR