Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 1381/2010 28.10.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1381/2010 UZ Všeobecná úverová banka a. s. 3132055  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1382/2010 28.10.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1382/2010/UZ Všeobecná úverová banka a. s. 3132055  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 2.11.2011 Dodatok o zmene pôvodnej zmluvy - fakturácia stravných lístkov VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813   
Detail Zmluva Dodávateľská KP 11.11.2011 Kúpna zmluva zastavané plochy pod BJ B2 Mesto Podolínec 00330132  107,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2011 5.12.2011 Zmluva o dielo na realizáciu prác Peter Hudaček 37169211   
Detail Zmluva Dodávateľská sponzorska 9.12.2011 sponzorský dar - motorová píla KP building 45966354  0,00  
Detail Zmluva Odberateľská 2 20.12.2011 Zmluva o nepravidelnej preprave osôb Základná škola s materkou školou 31967256   
Detail Zmluva Odberateľská 1 21.12.2011 Predaj časti pozemku Alfonz Dziak    
Detail Zmluva Odberateľská 462/2011/0430 22.12.2011 Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií uzavretá v zmysle ust. §51 OZ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31 364 501   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2012 2.1.2012 Nájomná zmluva Juraj Šugerek    
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2012 5.1.2012 kúpna zmluva Vlasta Patriková, Ján Patrik    
Detail Zmluva Mandátna 1979/2011/177 9.1.2012 Zmluva o nájme bytu Mgr. Jana Semanová   1 589,33 EUR 
Detail Zmluva Mandátna 2778/2011 9.1.2012 Zmluva o nájme bytu Renáta Nedoroščíková   850,08 EUR 
Detail Zmluva Mandátna 2457/2011 9.1.2012 Zmluva o nájme bytu Marta Bučorová   876,52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6300142218 9.1.2012 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2012 12.1.2012 Nájomná zmluva Vladimír Zavadský    
Detail Zmluva Dodávateľská 100726901ZoP 16.1.2012 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Mandátna 2640/2011/177 16.1.2012 Zmluva o nájme bytu Marta Lizáková   1 430,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2012 17.1.2012 kúpna zmluva Vlastníci b.j. 376    
Detail Zmluva Dodávateľská 6 17.1.2012 Prevádzkovanie ČOV VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968