Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská Z2214012071101 1.7.2014 Regenerácia centra mesta Podolínec Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  1 055 232,21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12-14 26.11.2014 Regenerácia centra mesta Podolínec EKO SVIP, s.r.o. 36449717  1 038 677,92 EUR 
Detail Zmluva o dielo 2/2017 22.2.2017 Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty Ing.Viliam Čech 34347470  615 546,83 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7001532017 20.9.2017 Zmluva o úvere ŠFRB 31749542  429 800,00 EUR 
Detail Zmluva Mandátna 2802762017 27.10.2017 Zmluva so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou Slovenská záručná a rozvojová banka 00682420  429 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02092011 30.3.2012 Stavebné práce - Rekonštrukcia a modernizácie zdravotného strediska EURO-BULDING, a. s. 35683066  405 993,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 275434-2016 4.11.2016 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka 00682420  400 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 275434-2016 4.11.2016 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka 00682420  400 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150058 3.8.2015 regenerácia námestia II. etapa EKO SVIP, s.r.o. 36449717  259 424,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 5800921459 31.10.2011 Regenerácia námestia Podolínec EUROVIA SK, a.s. 31651518  237 239,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 5800956107 1.12.2011 Regenerácia Mariánskeho Námestia EUROVIA SK, a.s. 31651518  221 959,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150047 1.7.2015 realizácia stavby Regenerácia námestia II. etapa EKO SVIP, s.r.o. 36449717  216 525,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 5800888613 31.10.2011 Regenerácia námestia Podolinec EUROVIA SK, a.s. 31651518  191 863,09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 80682012/UZ 23.8.2012 Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka a. s. 3132055  190 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0154/2017 20.9.2017 zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 30416094  184 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 122/2017-CS 11.9.2017 Podolínec, Rekonštrukcia MK Letná Inžinierske stavby, a.s. 31651402  158 766,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 132/2017-CS 13.9.2017 Podolínec, Rekonštrukcia MK ul.Baštová Inžinierske stavby, a.s. 31651402  158 692,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 5800850409 8.7.2011 Regenerácia Mariánskeho námestia EUROVIA SK, a.s. 31651518  151 247,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 17.4.2013 Traktor ZETOR Forterra HSX 110 + príslušenstvo KomAgrartechnik, s.r.o. 36537756  127 500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 20140919 19.9.2014 Traktor s príslušenstvom KomAgrartechnik s.r.o. 36537756  127 500,00 EUR