Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Z2214012071101 1.7.2014 Regenerácia centra mesta Podolínec Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  1 055 232,21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12-14 26.11.2014 Regenerácia centra mesta Podolínec EKO SVIP, s.r.o. 36449717  1 038 677,92 EUR 
Detail Zmluva o dielo 09092022 12.9.2022 Zmluva o dielo „Prístavba materskej škôlky v meste Podolínec“ SLOVDACH, s.r.o. 36465330  953 701,06 EUR 
Detail Zmluva o dielo 2/2017 22.2.2017 Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty Ing.Viliam Čech 34347470  615 546,83 EUR 
Detail Zmluva o dielo 2023/GD/01/002 20.3.2023 Uskutočnenie diela s názvom : „Cyklotrasa Podolínec – Vyšné Ružbachy“ STRABAG s.r.o. 17317282  513 550,09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3546 /2022 2.11.2022 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287  492 188,91 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KŽP-PO4-SC411-2019-61/CBM6 22.7.2022 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810  481 253,92 EUR 
Detail Zmluva o dielo 01/11/2022 13.12.2022 Využitie aerotermálnej energie pre ZŠ EKOMOS s.r.o. 31662340  479 824,07 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7001532017 20.9.2017 Zmluva o úvere ŠFRB 31749542  429 800,00 EUR 
Detail Zmluva Mandátna 2802762017 27.10.2017 Zmluva so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou Slovenská záručná a rozvojová banka 00682420  429 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02092011 30.3.2012 Stavebné práce - Rekonštrukcia a modernizácie zdravotného strediska EURO-BULDING, a. s. 35683066  405 993,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 275434-2016 4.11.2016 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka 00682420  400 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 275434-2016 4.11.2016 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka 00682420  400 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150058 3.8.2015 regenerácia námestia II. etapa EKO SVIP, s.r.o. 36449717  259 424,71 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22122022 23.12.2022 Rekonštrukcia miestnych ciest ul. Hviezdoslavova, Kukučínova a Moyzesova Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287  240 710,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 5800921459 31.10.2011 Regenerácia námestia Podolínec EUROVIA SK, a.s. 31651518  237 239,76 EUR 
Detail Zmluva o dielo 180520231 23.5.2023 Rekonštrukcia miestnych ciest ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, Moyzesova, sv. Anny Bachleda Pavel - BAPAS 17289700  237 080,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 5800956107 1.12.2011 Regenerácia Mariánskeho Námestia EUROVIA SK, a.s. 31651518  221 959,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150047 1.7.2015 realizácia stavby Regenerácia námestia II. etapa EKO SVIP, s.r.o. 36449717  216 525,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 5800888613 31.10.2011 Regenerácia námestia Podolinec EUROVIA SK, a.s. 31651518  191 863,09 EUR 
Nastavenia cookies