Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 30102012 23.11.2012 Darovacia zmluva Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. 36372285   
Detail Zmluva Dodávateľská 19122012 19.12.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov Naťa a Maťo s. r. o. 46558390   
Detail Faktúra došlá 2240002753 10.12.2012 elektrická energia MsKS Východoslovenská energetika a.s. 36211222   
Detail Zmluva Dodávateľská 7 11.12.2012 Dodatok č.7 k zmluve o nájme a prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Mandátna 2 17.12.2012 Predĺženie splatnosti úveru na regeneráciu námestia Všeobecná úverová banka a. s. 3132055   
Detail Objednávka vyšlá 2012076 21.12.2012 Oprava UNC 060 - súrne T.S.A., s.r.o. 31695566   
Detail Zmluva Dodávateľská 27122012 27.12.2012 Darovacia zmluva Ochotnicza Straz Pozarna w Podegrodziu    
Detail Zmluva Kolektívna 2013 31.12.2012 Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
SLOVES, Základná organizácia pri MsÚ v Podolínci 22664980979   
Detail Zmluva Dodávateľská 10012013 10.1.2013 Zmluva o nepravidelnej preprave osôb Základná škola s materskou školou 31967256   
Detail Zmluva Nájomná 1012013 10.1.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Terézia Reľovská    
Detail Zmluva Dodávateľská 03012013 14.1.2013 Zámenná zmluva Peter Gontkovič, Viera Gontkovičová, Ondrej Kozub,    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 16.1.2013 Stavebné práce - Rekonštrukcia a modernizácie zdravotného strediska EURO-BULDING, a. s. 35683066   
Detail Zmluva Dodávateľská 2 14.2.2013 dodatok č.2 ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 35976853   
Detail Faktúra došlá 7200106605 18.2.2013 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 36211222   
Detail Faktúra došlá 13033 18.2.2013 PHM január 2013 TECHPETROL s. r. o. 36469688   
Detail Zmluva Dodávateľská 105003599 6.3.2013 doplnkové dôchodkové sporenie AXA d.d.s., a.s., 35977540   
Detail Zmluva Dodávateľská 16522013 15.3.2013 dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 30.6.2012 nájom nebytových priestorov Alena Červeňáková - MASVITAL 46663185   
Detail Zmluva Dodávateľská 02042013 3.4.2013 Zámenná zmluva Viliam Hudec    
Detail Objednávka vyšlá 2013084 5.4.2013 Vytýčenie sietí Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968   
Nastavenia cookies