Verejný register odberateľských vzťahov

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2012 1.6.2012 Nájomná zmluva na nebytové priestory LUSPEK, s.r.o. 17079691   
Detail Zmluva Dodávateľská 88/2012 6.6.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Ján Hrebík    
Detail Zmluva Odberateľská 3/2012 20.6.2012 Rámcová dohoda - zmluva o dielo č. 3/2012 Lukáš Marhefka, Kamil Duračinský, Peter Hudaček    
Detail Zmluva Dodávateľská 148/2012-IZ-5.0/V 29.6.2012 Úprava zmluvných podmienok pri výkone práce TSP Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 148/2012-17-5.0/V 18.7.2012 zmluva o spolupráci Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 184/331/12P 20.7.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 91/2012 16.8.2012 Zmluva o zámene pozemkov Peter Gontkovič    
Detail Zmluva Dodávateľská 1497/2012/D 23.8.2012 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Všeobecná úverová banka a. s. 3132055   
Detail Zmluva Dodávateľská 149482012/D 23.8.2012 Dohoda o vypňovacom práve k blankozmenke Všeobecná úverová banka a. s. 3132055   
Detail Zmluva Dodávateľská 1419/2013/ZZ 23.8.2012 Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu Všeobecná úverová banka a. s. 3132055   
Detail Zmluva Dodávateľská VP/12/11260/001 5.9.2012 Hromadná licenčná zmluva SOZA 00178454   
Detail Zmluva Dodávateľská 182012 27.8.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov Alena Červeňáková - MASVITAL 46663185   
Detail Zmluva Dodávateľská 1102012 3.10.2012 Oprava, údržba a rekonštrukcia lesných ciest v lesnom obvode Skalná v k.ú. Mníšek n.... KP building 45966354   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2012 4.10.2012 Zmluva o dielo KP building 45966354   
Detail Zmluva Dodávateľská 29102012 29.10.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov HYDINA SK, s.r.o. 46645454   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/ZÚ/2012 13.11.2012 Zmluva o vykonaní zimnej údržby ČaSS, spol. s.r.o. 31685455   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2012 19.11.2012 Doplnok č. 1 k zmluve o dielo KP building 45966354   
Detail Zmluva Dodávateľská 6300142219 20.11.2012 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 6300142218 20.11.2012 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 6300142218 20.11.2012 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Nastavenia cookies