Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox, stiahnuť si ho môžete tu >>>


 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 2012 1.6.2012 Nájomná zmluva na nebytové priestory LUSPEK, s.r.o. 17079691   
Detail Zmluva Dodávateľská 88/2012 6.6.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Ján Hrebík    
Detail Zmluva Odberateľská 3/2012 20.6.2012 Rámcová dohoda - zmluva o dielo č. 3/2012 Lukáš Marhefka, Kamil Duračinský, Peter Hudaček    
Detail Zmluva Dodávateľská 148/2012-IZ-5.0/V 29.6.2012 Úprava zmluvných podmienok pri výkone práce TSP Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 148/2012-17-5.0/V 18.7.2012 zmluva o spolupráci Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská 184/331/12P 20.7.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 91/2012 16.8.2012 Zmluva o zámene pozemkov Peter Gontkovič    
Detail Zmluva Dodávateľská 1497/2012/D 23.8.2012 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Všeobecná úverová banka a. s. 3132055   
Detail Zmluva Dodávateľská 149482012/D 23.8.2012 Dohoda o vypňovacom práve k blankozmenke Všeobecná úverová banka a. s. 3132055   
Detail Zmluva Dodávateľská 1419/2013/ZZ 23.8.2012 Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu Všeobecná úverová banka a. s. 3132055   
Detail Zmluva Dodávateľská VP/12/11260/001 5.9.2012 Hromadná licenčná zmluva SOZA 00178454   
Detail Zmluva Dodávateľská 182012 27.8.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov Alena Červeňáková - MASVITAL 46663185   
Detail Zmluva Dodávateľská 1102012 3.10.2012 Oprava, údržba a rekonštrukcia lesných ciest v lesnom obvode Skalná v k.ú. Mníšek n.... KP building 45966354   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2012 4.10.2012 Zmluva o dielo KP building 45966354   
Detail Zmluva Dodávateľská 29102012 29.10.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov HYDINA SK, s.r.o. 46645454   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/ZÚ/2012 13.11.2012 Zmluva o vykonaní zimnej údržby ČaSS, spol. s.r.o. 31685455   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2012 19.11.2012 Doplnok č. 1 k zmluve o dielo KP building 45966354   
Detail Zmluva Dodávateľská 6300142219 20.11.2012 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 6300142218 20.11.2012 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 6300142218 20.11.2012 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256