Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 75/2012 14.3.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Viktor Francúz    
Detail Zmluva Dodávateľská 76/2012 14.3.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Ján Chlebák    
Detail Zmluva Dodávateľská 782012 26.3.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Štefan Bjalončík    
Detail Zmluva Dodávateľská 79/2012 27.3.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Milan Kolumber    
Detail Zmluva Dodávateľská 100733180ZoP 4.4.2012 Zmluva o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Faktúra došlá 12008 10.4.2012 Pracovné pomôcky Ján Mrug 34918591   
Detail Zmluva Dodávateľská 81/2012 17.4.2012 Zmluva o dielo ANNO 2000, s.r.o. 44 146 558   
Detail Zmluva Dodávateľská 27233112P 24.4.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - Vináreň Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2012 5.4.2012 Rámcová dohoda - zmluva o dielo č. 1/2012 - ťažba dreva Ščensný, Dziak, Hudáček    
Detail Objednávka 01/04/2012 26.4.2012 Objednávka guľatiny a sortimentu uvedeného v ponukovom cenníku Chlpáň Ján 17122724   
Detail Zmluva Odberateľská 1/2012 26.4.2012 Kúpna zmluva na guľatinu a sortimenty uvedené v ponukovom cenníku Chlpáň Ján 17122724   
Detail Objednávka 01/2012 26.4.2012 Objednávka na drevnú hmotu Jaroslav Mruk 34312781   
Detail Zmluva Odberateľská 2/2012 26.4.2012 Kúpna zmluva na drevnú hmotu Jaroslav Mruk 34312781   
Detail Zmluva Dodávateľská 85/2012 30.4.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Miroslav Promčák    
Detail Zmluva Dodávateľská 86/2012 3.5.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Miloslav Veselovský    
Detail Objednávka 010/2012 9.5.2012 Objednávka na drevnú hmotu LINTEL s.r.o. 31681336   
Detail Objednávka 1/04/12 9.5.2012 Objednávka drevnej hmoty JS PLUS s.r.o. 36773735   
Detail Zmluva Odberateľská 3/2012 9.5.2012 Kúpna zmluva - predaj drevnej hmoty LINTEL s.r.o. 31681336   
Detail Zmluva Odberateľská 4/2012 9.5.2012 Kúpna zmluva - predaj drevnej hmoty JS PLUS s.r.o. 36773735   
Detail Zmluva Dodávateľská 86/2012 9.5.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Ján Grinč    
Nastavenia cookies