Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 61/2012 1.2.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Miloš Koč    
Detail Zmluva Dodávateľská 62/2012 1.2.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Emil Knapík    
Detail Zmluva Dodávateľská 63/2012 2.2.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Marcel Hanečák    
Detail Zmluva Dodávateľská 64/2012 3.2.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Eduard Ferencko    
Detail Zmluva Dodávateľská 65/2012 8.2.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Peter Kaleta    
Detail Zmluva Dodávateľská 66/2012 8.2.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.: KL04-05 Architektonický ateliér 4A 31 786 146   
Detail Zmluva Mandátna 222012 13.2.2012 Zmena v poistnej zmluve č. 511043678 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2012 15.2.2012 Dohoda o dočasnom užívaní nebytových priestorov z dôvodu ich prispôsobenia na účely... Martin Čižmarovič 43301185   
Detail Zmluva Dodávateľská 66/2012 15.2.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov Martin Čižmarovič 43301185   
Detail Zmluva Dodávateľská 67/2012 17.2.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Ondrej Kozub    
Detail Zmluva Dodávateľská 68/2012 17.2.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Ján Dinda    
Detail Zmluva Dodávateľská 69/2012 20.2.2012 Zmluva o nájme Roadex, s.r.o. 35698853   
Detail Zmluva Dodávateľská 17022012 22.2.2012 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk EKOS, spol. s.r.o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 70/2012 29.2.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Mária Kovalčíková    
Detail Zmluva Dodávateľská 71/2012 5.3.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti SHR Marcel Rybka 36159174   
Detail Zmluva Dodávateľská 72/2012 5.3.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti SHR Marcel Rybka 36159174   
Detail Zmluva Mandátna 01032012 8.3.2012 Zmluva o nájme futbalového ihriska Obec Bušovce 00326127   
Detail Zmluva Dodávateľská 73/2012 9.3.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Ján Nedorostek    
Detail Zmluva Dodávateľská 74/2012 12.3.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Miroslav Schutz    
Detail Zmluva Mandátna 15122011 14.3.2012 Kolektívna zmluva pre zamestnancov SLOVES, Základná organizácia pri Mestskom úrade v 22664980979   
Nastavenia cookies