Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 80/2012 30.3.2012 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Marián Dlugoš    
Detail Zmluva Dodávateľská 45/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Juraj Pavel    
Detail Zmluva Dodávateľská 46/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Štefan Kubis    
Detail Zmluva Dodávateľská 47/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Peter Tholt    
Detail Zmluva Mandátna 23122011 23.1.2012 Nájomná zmluva Centrum voľného času pátra Augustína Krajčíka 42084041   
Detail Zmluva Dodávateľská 48/2012 23.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Ing. Alžbeta Dubjelová    
Detail Zmluva Dodávateľská 49/2012 23.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Ing. Ján Andrejovský    
Detail Zmluva Dodávateľská 50/2012 23.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti František Buxár    
Detail Zmluva Dodávateľská 51/2012 23.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Mária Tokolyová    
Detail Zmluva Dodávateľská 52/2012 24.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Mgr. Jaroslav Seman    
Detail Zmluva Dodávateľská 53/2012 24.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Monika Vanečková    
Detail Zmluva Dodávateľská 54/2012 24.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Ján Marhefka    
Detail Zmluva Dodávateľská 55/2012 24.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Andrej Cimbalista    
Detail Zmluva Dodávateľská 56/2012 25.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Peter Roman    
Detail Zmluva Dodávateľská 57/2012 25.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Michal Britaňák    
Detail Zmluva Odberateľská 2/2012 15.5.2012 Rámcová dohoda - služby v lesníctve a ťažba dreva LTDD, spol. s.r.o, Štefan Ščensný, Pavol Fudaly    
Detail Zmluva Dodávateľská 26012012 26.1.2012 Dodávateľsko-odberateľská zmluva TECHPETROL s. r. o. 36469688   
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2012 26.1.2012 Dodovateľská zmluva - PHM TECHPETROL s. r. o. 36469688   
Detail Zmluva Dodávateľská 59/2012 27.1.2012 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo Baláž Jozef - VMV stavby a obchod 37683497   
Detail Zmluva Dodávateľská 03042013 3.4.2013 Zmluva o nájme nehnuteľností Lenka Heinischová    
Nastavenia cookies