Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 6 17.1.2012 Prevádzkovanie ČOV VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Jozef Kaleta    
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Štefan Bachleda    
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Martin Andor    
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Ladislav Pompa    
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Emil Cimbalista    
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Ing. Emanuel Ondko    
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Ladislav Milaniak    
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti František Cirak    
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Ján Birošík    
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Ján Duffala    
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Jozef Lutz    
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Milan Čonka    
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Jozef Duračinský    
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnueľnosti Mária Horníková    
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Pavol Dudzik    
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Michal Zamkovský    
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Želmíra Friedová    
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Jozef Šatala    
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2012 20.1.2012 zmluva o nájme nehnuteľnosti Tomáš Šatala    
Nastavenia cookies