Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2011026 26.5.2011 Ul. Kláštorná - zameranie ATELIÉR - ING. CMOREJ 35546743   
Detail Zmluva Odberateľská 122/2011/II.Q./dodatok č.1 30.5.2011 Kúpna zmluva PILEX SLOVAKIA s.r.o. 36042781   
Detail Objednávka vyšlá 2011033 2.8.2011 Kamenné oplotenie okolo kostola Gustáv Pompa 40791596   
Detail Objednávka vyšlá 2011034 15.8.2011 Vodomerné súpravy Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Objednávka vyšlá 2011037 21.9.2011 Znalecký posudok Ing. Ján Štupák 33084475   
Detail Zmluva Dodávateľská 31082011 27.9.2011 Zmluva o nepravidelnej preprave osôb Základná škola s materkou školou 31967256   
Detail Objednávka vyšlá 2011039 4.10.2011 Úprava zvážnic Jaroslav Krišanda 33089469   
Detail Zmluva Odberateľská 122/2011/IV.Q 7.10.2011 Kúpno-predajná zmluva PILEX SLOVAKIA s.r.o. 36042781   
Detail Objednávka vyšlá 2011041 10.10.2011 Vypracovanie monitorovacej správy a poradenstvo Mgr.Filičko Michal- MIGELL agency 41142659   
Detail Zmluva Dodávateľská Dod 2.11.2011 Dodatok o zmene pôvodnej zmluvy - fakturácia stravných lístkov VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813   
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2011 5.12.2011 Zmluva o dielo na realizáciu prác Peter Hudaček 37169211   
Detail Zmluva Odberateľská 2 20.12.2011 Zmluva o nepravidelnej preprave osôb Základná škola s materkou školou 31967256   
Detail Zmluva Odberateľská 1 21.12.2011 Predaj časti pozemku Alfonz Dziak    
Detail Zmluva Odberateľská 462/2011/0430 22.12.2011 Zmluva o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií uzavretá v zmysle ust. §51 OZ Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31 364 501   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2012 2.1.2012 Nájomná zmluva Juraj Šugerek    
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2012 5.1.2012 kúpna zmluva Vlasta Patriková, Ján Patrik    
Detail Zmluva Dodávateľská 6300142218 9.1.2012 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2012 12.1.2012 Nájomná zmluva Vladimír Zavadský    
Detail Zmluva Dodávateľská 100726901ZoP 16.1.2012 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2012 17.1.2012 kúpna zmluva Vlastníci b.j. 376    
Nastavenia cookies