Mestský úrad

Povinne zverejňované informácie - zákon č. 546/2010 Z.z.

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania cez portál egov.podolinec.eu.

Portál je v testovacej/prípravnej fáze, preto zverejňovanie zmlúv a objednávok je dostupné ešte na tejto webovej stránke. Zverejňovanie faktúr je už plne funkčné.

 


 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZOL2014012 7.4.2014 Zmluva o dielo č. 23/ZoD/2014 - prerezávky a plecie ruby Jozef Dziak ml.    
Detail Zmluva Dodávateľská ZOL2014013 7.4.2014 Zmluva o dielo č. 22/ZoD/2014 - ťažobné práce František Dziak    
Detail Zmluva Dodávateľská ZOL2014014 7.4.2014 Zmluva o dielo č. 24/ZoD/2014 - ťažobné práce Jozef Dziak, Podolínec, Hliník 27    
Detail Zmluva Dodávateľská ZOL2014015 7.4.2014 Zmluva o dielo č. 28/ZoD/2014 - prerezávky, plecie ruby Pavol Repka APAL    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 16.4.2014 Dodatok na vykonávanie aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská ZOL2014016 7.4.2014 Zmluva o dielo č. 25/ZoD/2014 - ťažobné práce Pavol Fudaly    
Detail Zmluva Dodávateľská ZOL2014017 30.4.2014 Dodatok č. 3 - k zmluve 2013/5 Pavol Fudaly    
Detail Zmluva Dodávateľská 16/§50j/NS 2014/ŠR 12.5.2014 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská ZOL2014018 21.5.2014 Dohoda o voliteľnom volacom programe - t.č.052/4391415 Slovak Telekom, a.s.    
Detail Objednávka vyšlá 21052015 16.5.2014 Dovoz lomového kameňa RBG Slovakia, s.r.o. 36 812 251    
Detail Objednávka vyšlá 21052016 15.5.2014 Dovoz piesku, lomového kameňa, úprava hrádze ŠTRKOTREND s. r. o. 36470589   
Detail Objednávka vyšlá 21052017 26.5.2014 oprava kopírky XEROX WC7232 Next Team, s.r.o. 36487104   
Detail Zmluva Dodávateľská ZOL2014019 27.5.2014 Doplnok č. 1 k Zmluve o dielo č. 22/ZoD/2014 František Dziak    
Detail Objednávka vyšlá 21052018 29.5.2014 Úprava hrádze a protipovodňového valu RBG Slovakia, s.r.o. 36 812 251    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/Z/2014 - ukončenie 3.6.2014 Ukončenie zmluvného vzťahu František Juššík    
Detail Zmluva Dodávateľská 40/Z/2014 1.8.2014 Zámenná zmluva Július Hanečák    
Detail Zmluva Dodávateľská 10062014 11.6.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov MsKS Rado plus, s.r.o.,    
Detail Zmluva Dodávateľská SLSPo14-04 11.6.2014 Zmluva o poskytnutí grantu č. SLSPo14 _4 Nadácia Pontis 31784828   
Detail Zmluva Dodávateľská 209/331/14P 4.6.2014 Odber vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 208/331/14P 4.6.2014 Odber vody Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968   
Nastavenia cookies